Mgr. Tomáš Svetlík

denný doktorand

Mgr. Tomáš Svetlík pôsobí na škole od roku 2017, kedy započal štúdium teórie digitálnych hier, v ktorom obhájil bakalársky aj magisterský titul. Po skončení štúdia sa rozhodol zostať na škole a začať doktorandské štúdium. Svoje záverečné práce venoval skúmaniu negatívneho správania, jeho odhaleniu a možnej prevencie.

Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na skúmanie histórie a genézy digitálnych hier a jej mechaník. Tému si vybral, pretože sa venuje histórii digitálnych hier a konzol a skúmaniu ich dopadu na hráčov. 

Na FMK sa podieľal na príprave herného festivalu Unicon a rozličných školských eventov. 

Oblasti záujmu: genéza digitálnych hier a herných mechaník.

 

Predmety

  • hry v dejinách kultúry - 1. Bc. TEDI
  • kultúrne kontexty digitálnych hier - 3. Bc. TEDI
  • Projekty

  • VEGA: Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z
  • Oznamy