Mgr. Renáta Bundzíková

denná doktorandka

Na fakulte pôsobí od roku 2014, na ktorej úspešne absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore marketingová komunikácia.

V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá špecifikami regionálnej marketingovej komunikácie, sociálnymi a ekonomickými procesmi v regióne ako aj problematikou regionálneho rozvoja.

Oblasť záujmu:  marketingová komunikácia, marketingový výskum, regionálny marketing, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, sociálne médiá, sociálne siete, event marketing.

 

Predmety

  • Teória a prax marketingového výskumu - 3. Bc. MARK

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy