Mgr. Renáta Bundzíková Sádecká

denná doktorandka

Renáta Sádecká pôsobí na fakulte od roku 2014, na ktorej úspešne absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore marketingová komunikácia.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá dôležitosťou využívania marketingu a marketingovej komunikácie na regionálnej úrovni a sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.

V rámci vedeckej, výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje na špecifiká regionálnej marketingovej komunikácie, sociálne a ekonomické procesy v regióne ako aj problematiku regionálneho rozvoja.

Uplynulé roky pôsobila v regionálnej neziskovej organizácií SYTEV, kde sa podieľala na príprave marketingových aktivít, zahraničných programov pre mládež a práci s mládežou na Slovensku ale aj v zahraničí.

Oblasť záujmu: marketingová komunikácia, marketingový výskum, regionálny marketing, neziskové organizácie.

 

Predmety

  • Teória a prax marketingového výskumu - 3. Bc MARK
  • Public Relations - 2. Bc VZME

Projekty

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

Pobyty

Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát Design Thinking – Grow with Google New Generation of Founders

Certifikát Digitálna garáž

Oznamy