Mgr. Petra Piešťanská

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 316

streda, 09.00 - 11.00 hod.

Magisterka Petra Piešťanská sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na tematiku kruhovej ekonomike a jej praktickej aplikácii v marketingovej praxi.

Študovala Univerzitu Komenského v Bratislave. Bakalárske štúdium v  vyštudovala v odbore Manažérska informatika a magisterské štúdium ukončila so zameraním na marketing.

Oblasť záujmu: marketing, nástroje marketingovej komunikácie, content marketing, synergia manažmentu a marketingu

 

Predmety

Oznamy