Mgr. Miriama Koliščáková

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:30 - 11:00 hod., Skladová, č. d. 213

Od roku 2014 pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie, na ktorej úspešne absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore marketingová komunikácia.

V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá tematikou spotrebiteľského správania, ako aj nástrojmi a formami marketingovej komunikácie. Na FMK je súčasťou kabinetu eventov, kde sa podieľa na tvorbe a organizácii fakultných podujatí. 

Taktiež je súčasťou organizačného tímu jesennej konferencie Marketing Identity a zároveň je aj spoluriešiteľkou vedeckého projektu VEGA. V súčasnosti vystupuje ako koordinátorka a sprostredkováva komunikáciu medzi externými študentmi a pedagógmi pri výučbe externých študentov.

Uplynulé roky pracovala v neziskovom sektore, kde sa venovala najmä projektovému a eventovému manažmentu. Okrem toho má niekoľkoročné skúsenosti so zákazníckym servisom a počas svojho štúdia na vysokej škole absolvovala trikrát zahraničnú stáž v organizáciách venujúcich sa obsahovému a event marketingu.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, sociálne siete, content marketing, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie.

 

Predmety

  • Marketing I., II. - 1. Bc. MARK
  • Direct marketing – 1. Mgr. MARK
  • Kabinet eventov - 2. Bc. - 2. Mgr. KOMU, MARK, AMES, TEDI

Projekty

VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Ekonomická univerzita v Katoviciach, Poľsko

Ocenenia

Certifikát za získanie zručností a základných poznatkov v oblasti manažmentu projektu

Certifikát za získanie zručností v aplikovanej štatistike

Certifikát Design Thinking - Grow with Google New Generation of Founders

Certifikát ITTTS za zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností

Ocenenie Dobrovoľník roka 2016 za účasť na víťaznom dobrovoľníckom projekte

Oznamy