Mgr. Miriama Koliščáková

denná doktorandka

Od roku 2014 pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie, na ktorej úspešne absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore marketingová komunikácia.

V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá tematikou spotrebiteľského správania, ako aj nástrojom a formám marketingovej komunikácie.
Na FMK je súčasťou kabinetu eventov, kde sa podieľa na tvorbe a organizácii podujatí.

Uplynulé roky pracovala v neziskovom sektore, kde sa venovala najmä projektovému a eventovému manažmentu. Dnes sa popri štúdiu participuje na príprave marketingových aktivít spoločnosti zameranej na digitálnu transformáciu v sektore B2B.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, sociálne siete, content marketing, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie, zahraničné mobility.

 

Predmety

  • Marketing I. - 1. Bc MARK

Projekty

VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie

Pobyty

Ekonomická univerzita v Katoviciach, Poľsko

Ocenenia

Certifikát za získanie zručností a základných poznatkov v oblasti manažmentu projektu

Certifikát za získanie zručností v aplikovanej štatistike

Certifikát Design Thinking - Grow with Google New Generation of Founders

Certifikát ITTTS za zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností

Ocenenie Dobrovoľník roka 2016 za účasť na víťaznom dobrovoľníckom projekte

Oznamy