Mgr. Miriama Koliščáková

denná doktorandka

Od roku 2014 pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie, na ktorej úspešne absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore marketingová komunikácia.

V pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti je jej primárnym zameraním oblasť spotrebiteľského správania a oblasť nástrojov a foriem marketingovej komunikácie.

Je spoluriešiteľkou vedeckého projektu VEGA a členkou volebnej komisie pre voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM. Je fakultnou koordinátorkou pre pedagógov vyučujúcich externých študentov.

Uplynulé roky pracovala v neziskovom sektore, kde sa venovala najmä projektovému manažmentu. Popri štúdiu nadobudla skúsenosti v PR a reklamnej agentúre z oblasti eventov, content marketingu, strategického marketingu a sociálnych sietí.

Oblasť záujmu: marketingová komunikácia, sociálne siete, content marketing, spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie.

 

Publikácie

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Changes in preferences in consumer behavior of Generation Z during the Covid-19 pandemic / Daniela Kollárová, Miriama Koliščáková, 2021. In: Marketing Identity : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online : New changes, new challenges : Conference Proceedings from the International Scientific Conference 9th November 2021 online / editors: Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0220-2, s. 325-334.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)

Marketingová komunikácia a jej vplyv na nákupné rozhodovanie detského spotrebiteľa = Marketing communication and its influence on shopping behavior of child consumer / Miriama Koliščáková, 2021. In: Kreativní strategie - strategie kreativity : změny ve světe marketingových komunikací po nástupu internetu : sborník odborných textů o proměnách marketingové komunikace v internetové epoše : změny ve světe marketingových komunikací po nástupu internetu : sborník odborných textů o proměnách marketingové komunikace v internetové epoše / Dušan Pavlů (ed.). - Praha : Vysoká škola kreativní komunikace, 2021. - ISBN 978-80-908049-2-0, s. 55-67.

Predmety

 • direct marketing I., II. – 1. Mgr. MARK
 • marketing I., II. - 1. Bc. MARK
 • marketing I., II. (semináre) – 1. Bc. MARK
 • praktikum digitálnej reklamy I.,II. – 3. Bc. MARK
 • reklamná a spotrebiteľská gramotnosť – 1 Mgr. AMES
 • Projekty

 • VEGA: Zmena preferencií v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie
 • Pobyty

 • Ekonomická univerzita v Katoviciach, Poľsko
 • Ocenenia

 • certifikát za získanie zručností a základných poznatkov v oblasti
 • certifikát za získanie zručností v aplikovanej štatistike
 • certifikát Design Thinking - Grow with Google New Generation of Founders
 • certifikát ITTTS za zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností
 • ocenenie Dobrovoľník roka 2016 za účasť na víťaznom dobrovoľníckom projekte
 • Oznamy