Mgr. Matúš Višváder

denný doktorand

Magister Matúš Višváder pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2017. Úspešne absolvoval bakalársky, ako aj magisterský stupeň štúdia v študijnom programe masmediálna komunikácia. V roku 2022 nastúpil ako denný doktorand FMK. Aktuálne pôsobí na Katedre umeleckej komunikácie.

Vo svojej doterajšej vedeckej činnosti sa venoval filmovej a televíznej tvorbe. Bližšie sa špecializuje na študentské televízne vysielanie, o ktorom vytvára aj svoju dizertačnú prácu. Ďalej sa venuje témam audiovizuálnej produkcie, dramaturgie a hernej žurnalistiky.

Počas štúdia bol súčasťou fakultnej televízie FMK TV, kde pracoval na pozícii kameramana a neskôr aj na poste moderátora. Aktuálne je vedúcim vysielania tejto študentskej televízie. Na fakulte participuje pri technickom zabezpečení rôznych eventov, ako napríklad: Festival filmu a študentskej tvorby FREJM, Konferencia Marketing & Media Identity či Týždeň vedy a techniky.

Počas štúdia stážoval v Mestskej televízii Trnava, ale aj pre portál HNonline.sk ako kameraman. Pracoval taktiež ako supervízor audiovízie pre internetový portál Hashtag.sk. Od roku 2021 je taktiež súčasťou mediálneho tímu na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF a Festivale letectva v Piešťanoch. 

Oblasti záujmu: televízna tvorba, filmová tvorba, streaming, podcast.

 

Predmety

  • elektronické médiá – ateliér – 3. Bc. AMES
  • audiovizuálna tvorba I. – 1. Bc. TEDI
  • základy audiovizuálnej tvorby I. – 1. Bc. KOMU
  • praktikum televíznej tvorby – všetky ročníky a ŠP
  • Oznamy