Mgr. Martin Hinca

externý doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Magister Martin Hinca vyštudoval masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Na faktule v súčasnosti pôsobí ako externý doktorand a vo svojej dizertačnej práci sa venuje Realizácii ústavne zaručenej slobody prejavu a práva na informácie v elektronických médiách na Slovensku. Súčasne pracuje v Rade pre vysielanie a retransmisiu.

 

Predmety

Oznamy