Mgr. Marianna Urmínová

denná doktorandka

Denná doktorandka Mgr. Marianna Urmínová pôsobí na fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave od roku 2014. Počas týchto rokov absolvovala svoje bakalárske štúdium na katedre masmediálnej komunikácie a druhý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na katedre marketingovej komunikácie.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje predovšetkým oblasti spotrebiteľského správania sa
zákazníkov a ich environmentálne orientovaným preferenciám.

Má skúsenosti so spravovaním sociálnych sietí, webových stránok, tvorbou newslettrov a s marketingom a nastavovaním marketingových stratégii v jazykovej vzdelávacej inštitúcii.

Oblasti záujmu: marketing, spotrebiteľské správanie, zelený marketing, marketingová komunikácia,
environmentálne spotrebiteľské správanie, online marketing.

 

Predmety

  • Marketingové stratégie- 2. Bc MARK

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy