Mgr. Kristián Pribila

denný doktorand

Mgr. Kristián Pribila

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 310 (AKMF)

utorok, 10.00 - 12.00 hod.

Magister Kristián Pribila je súšasťou fakulty od roku 2014, absolvoval tu Bc. aj Mgr. štúdium v študijnom programe masmediálna komunikácia.

Oblasťou jeho záujmu je najmä fotografia. V dizertačnej práci sa zaoberá problematikou zobrazovania mediálneho násilia v žurnalistickej a inscenovanej fotografii.

Bol súčasťou viacerých kolektívnych výstav študentov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) v Galérii Ľudovíta Hlaváča i v Divadle Jána Palárika v Trnave. V roku 2017 participoval aj na klauzúrnej výstave študentov Kreatívno experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA) v Západnom krídle radnice mesta Trnava.

Taktiež sa zúčastňuje na tvorivých dielňach pod záštitou AKMF a pod odborným vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka. Bol súčasťou projektu FMK UCM – FOTOROMA, z ktorého vyšla aj knižná publikácia.

Oblasti záujmu: fotografia, postproces, eventy

 

Predmety

  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie -
  • Kreatívno experimentálny fotografický ateliér -
  • Žurnalistická fotografia -

Projekty

Pobyty

Oznamy