Mgr. Jana Paveleková

denná doktorandka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:15 - 14:45 hod., Skladová, doktorandská miestnosť MARK

Jana Paveleková pôsobí na fakulte od roku 2014, kde absolvovala bakalárske aj magisterské štúdium v odbore marketingová komunikácia.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá významom digitálnej marketingovej komunikácie pri propagácii kníh na slovenskom knižnom trhu. Na FMK spolupracuje pri organizovaní eventov (UniCon, Vjamnoce 2019, 2020 a 2021, FMK day 2021) a taktiež pôsobí v akademickom senáte FMK UCM, kde získala mandát za študentskú časť. Dve volebné obdobia pôsobila v AS UCM. V minulosti pôsobila v onlinovom magazíne Gaudeo.sk na poste redaktorky a editorky. 

Od mája 2021 je členkou Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave za študentskú časť.

Popri štúdiu sa venuje knižnému trhu. Spolupracuje so značkami ako Ikar, Knihy Dobrovský, Slovart Booklab, Humbookfest či Michaela Zamari. Aktívne sa podieľa na propagácii kníh či autorov blogovaním alebo edukatívnou činnosťou. Okrem toho má skúsenosti so zákazníckym servisom v maloobchode, kde pôsobila 7 rokov. V roku 2014 úspešne absolvovala vyššie odborné štúdium v odbore všeobecná diplomovaná sestra.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, digitálny marketing, knižný marketing, content marketing, copywritting, sociálne médiá, sociálne siete a influencer marketing.

 

Predmety

  • Marketing v médiách - 2 Bc. KOMU
  • Kabinet eventov - 2. Bc - 2. Mgr KOMU, MARK, AMES, TEDI
  • Marketing I., II.- 1. Bc MARK
  • Mediálny marketing - 3. Bc. MARK

Projekty

FPPV: Význam digitálnej marketingovej komunikácie pri predaji e-kníh na slovenskom knižnom trhu II.

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

VEGA: Aspekty využívania koncepcie SoLoMo marketingu na zvýšenie povedomia o ekoinováciách

FPPV: Význam digitálnej marketingovej komunikácie pri predaji e-kníh na slovenskom knižnom trhu

Pobyty

Karlova univerzita, Institut komunikačních studií a žurnalistiky fakulty sociálních věd, Praha, Česká republika

Študentská mobilita na Ukrajine (v Užhorode) v rámci projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu.

Ocenenia

Certifikát Design Thinking - Grow with Goole New Generation of Founders

Certifikát lektorky výučby seniorov v oblasti smartfónov- LoGaSET

Certifikát Digitálna garáž

6. miesto v kategórii Life v súťaži Bloger roka 2018

1. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

2. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2018/2019

Oznamy