Mgr. Jana Paveleková

denná doktorandka

Jana Paveleková pôsobí na fakulte od roku 2014, kde absolvovala bakalárske aj magisterské štúdium v odbore marketingová komunikácia.

Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá významom digitálnej marketingovej komunikácie pri propagácií kníh na slovenskom knižnom trhu. Na FMK pôsobila v onlinovom magazine Gaudeo.sk na poste redaktorky a editorky, aktívne sa podieľa na organizovaní UniCon a iných fakultných eventoch. Podieľala sa aj na zlepšovaní študentskej situácie ako študentská senátorka AS UCM a AS FMK kde pôsobí doteraz.

Popri štúdiu sa venuje knižnému trhu. Spolupracuje so značkami ako Ikar, Knihy Dobrovský, Slovart Booklab, Humbookfest či Michaela Zamari. Aktívne sa podieľa na propagácii kníh či autorov blogovaním alebo edukatívnou činnosťou. Okrem toho má skúsenosti so zákazníckym servisom v maloobchode, kde pôsobila 7 rokov. V roku 2014 úspešne absolvovala vyššie odborné štúdium v odbore všeobecná diplomovaná sestra.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, digitálny marketing, knižný marketing, content
marketing, copywritting, sociálne médiá, sociálne siete a influencer marketing.

 

Predmety

  • Marketing - 1. Bc MARK
  • Mediálny marketing - 3. Bc. MARK

Pobyty

Študentská mobilita na Ukrajine (v Užhorode) v rámci projektu Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu.

Ocenenia

6. miesto v kategórii Life v súťaži Bloger roka 2018

1. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

2. miesto vo fakultnom kole FMK ŠVOaUK za akademický rok 2018/2019

Oznamy