Mgr. Erika Laššanová

externá doktorandka

Mgr. Erika Laššanová pôsobí od roku 2020 na Fakulte masmediálnej komunikácie ako externá doktorandka. Témou jej dizertačnej práce sú Zmeny v preferenciách nákupného správania v kontexte dynamiky vývoja nástrojov a foriem marketingovej komunikácie. Bakalársky a magisterský titul obhájila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie.

V rámci pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje téme marketingové komunikačné stratégie, nástrojom marketingovej komunikácie ako aj problematike Corporate Identity a strategický prístup k marketingovej komunikácii. Sleduje témy v oblasti spotrebiteľského správania, faktory
ovplyvňujúce nákupné rozhodnutie.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa dlhodobo venuje komplexnému riadeniu komunikačnej stratégie značky v odvetví finančníctva. Zodpovedá za ATL a BTL komunikáciu, brand awarness a Corporate Identity. Počas svojej praxe manažovala rebranding značky a procesy v oblasti event marketingu.

Oblasti záujmu: marketingová komunikácia, komunikačná stratégia, branding, corporate identity,
event marketing, behaviorálna ekonomika, spotrebiteľské správanie.

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Oznamy