Mgr. Dominik Mičuda

denný doktorand

Na fakulte pôsobí od roku 2014. Je absolventom 2 vysokoškolských stupňov na FMK UCM v Trnave.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa zaoberal štúdiom využitia moderných technologických postupov pri tvorbe dokumentárneho filmu vo svojej bakalárskej a diplomovej práci. Taktiež sa zaoberá štúdiom slobody prejavu a práva na informácie v mediálnom prostredí.

Na FMK sa venuje predovšetkým fotografickej činnosti, či už ide o fotografovanie konferencie, štátnic alebo každoročných eventov. Taktiež vypomáha v rámci rôznych projektov, ako je FMK DAY, TVaT, UniCon alebo DOD.

Doktorand Mičuda je súčasťou ateliéru Kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru (KEFA), je členom organizačných výborov konferencií Marketing Identity a Megatrends and Media.

Vo svojom profesijnom živote sa doteraz zaoberal rôznymi oblasťami. Či už zo začiatku hlavne video tvorbou a nakrúcaním krátkych dokumentárnych filmov, alebo neskôr fotografií, pričom dnes dominuje hlavne eventová fotografia. Postupným štúdiom a absolvovaním odbornej praxe vo viacerých prvotriednych reklamných agentúrach začal rozširovať svoje pôsobenie aj na grafický dizajn a online reklamu.

Oblasť záujmu: fotografia, videoprodukcia, eventy, grafický dizajn, právo na informácie, sloboda prejavu.

 

Predmety

  • Elektronické médiá - ateliér I. – 2. Bc. AMES
  • Mediálna Informatika - 1. Bc KOMU
  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA - 2. Bc. až 2. Mgr. KOMU, MARK

Projekty

Pobyty

Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika

Oznamy