Mgr. Dominik Mičuda

denný doktorand

Na fakulte pôsobí od roku 2014. Je absolventom 2 vysokoškolských stupňov na FMK UCM.

V rámci doterajšej vedeckej činnosti sa zaoberal štúdiom využitia moderných technologických postupov pri tvorbe dokumentárneho filmu vo svojej bakalárskej a diplomovej práci.

Na FMK UCM sa venuje predovšetkým fotografickej činnosti, či už ide o fotografovanie konferencie štátnic alebo každoročných eventov. Taktiež vypomáha v rámci rôznych projektov ako je FMK DAY, TVaT, UniCon alebo DOD.

Vo svojom profesijnom živote sa doteraz zaoberal rôznymi oblasťami. Či už zo začiatku hlavne video tvorbou a nakrúcaniu krátkych dokumentárnych filmov alebo neskôr fotografí, pričom dnes dominuje hlavne eventová fotografia. Postupným štúdiom a absolvovaním odbornej praxe vo viacerých prvotriedných reklamných agentúrach, začal rozširovať svoje pôsobenie aj na grafický dizajn a online reklamu.

Oblasť záujmu: fotografia, videoprodukcia, eventy, grafický dizajn.

 

Predmety

  • Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér KEFA

  • Mediálna Informatika - 1. Bc KOMU

Projekty

Pobyty

Oznamy