Mgr. Diana Bulganová

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 11:15 - 12:45 hod., JAMA, doktorandská miestnosť

Magisterka Diana Bulganová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2013. Vyštudovala tu bakalársky aj magisterský stupeň štúdia v študijnom programe Aplikované mediálne štúdiá. V roku 2020 absolvovala Doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie ako denná doktorandka.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje problematike mediálnej výchovy, mediálnej gramotnosti, dezinformáciám, fact-checkingu, epistemológii mediálnych informácií, otázkou pravdy v mediálnych obsahoch a profesionálnymi kompetenciami mediálnych profesionálov. Taktiež spolupracuje na medzinárodnom výskume Worlds of Journalism Study, ktorého cieľom je posúdiť stav žurnalistiky po celom svete.

Na fakulte sa podieľa v rámci Kabinetu eventov na organizovaní udalostí pre študentov a taktiež je členkou redakcie časopisu European Journal of Media, Art and Photography. Rovnako je aj koordinátorkou štúdia pre 1. a 2. ročník magisterského denného stupňa štúdia v študijnom programe Aplikované mediálne štúdiá. Prax nadobudla počas polročnej stáže v lokálnej televízii.

Oblasť záujmu: mediálna výchova, mediálna gramotnosť, médiá, pravda v médiách, profesionálne kompetencie novinárov.

 

Predmety

  • Filozofia médií - 1. Bc KOMU

  • Filozofia 20. storočia1. Mgr. KOMU/MARK

  • Mediálna výchova I. a II.1. Mgr. KOMU

  • Kabinet eventov2. Bc - 2. Mgr KOMU/MARK

Pobyty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha, Česká republika

Ocenenia

Cena dekanky za vynikajúce študijné výsledky

Oznamy