Mgr. Diana Bulganová

denná doktorandka

Magisterka Diana Bulganová pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie od roku 2013. Vyštudovala tu bakalársky aj magisterský stupeň štúdia v študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. V súčasnosti si dokončuje doplňujúce pedagogické štúdium a na fakulte pôsobí ako denná doktorandka.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa venuje problematike mediálnej výchovy a epistemológii mediálnych informácií.

Oblasť záujmu: mediálna výchova, mediálna gramotnosť, mediálna didaktika, médiá, filozofia médií

 

Predmety

  • Filozofia médií - 1. Bc KOMU

  • Filozofia 20. storočia1. Mgr. KOMU

Ocenenia

Cena dekanky za vynikajúce študijné výsledky

Oznamy