Mgr. Peter Červinka

externý doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Piatok 9.30-10:20

Mgr. Červinka je absolventom Pedagogickej fakulty UPJŠ Košice. Na FMK UCM pôsobí prvý rok vo forme externého doktorandského štúdia. Témou jeho dizertačnej práce sú „Zmeny v preferenciách nákupného správania v kontexte dynamiky vývoja nástrojov a foriem marketingovej komunikácie.“

Mgr. Červinka sa vo svojej viac ako 25 ročnej praxi venoval najmä obchodu, marketingu, digitálnemu marketingu a e-commerce. V medzinárodnej sieťovej komunikačnej agentúre Publicis Knut bol zakladateľom digitálneho oddelenia, v multimediálnom vydavateľstve Ringier Axel Springer Slovakia pôsobil 5 rokov – bol členom výkonného managementu, zároveň vybudoval a viedol oddelenie Digital Commerce & Development.

Je spoluzakladateľom konzultačnej spoločnosti eMotion Consulting, kde v súčasnosti pôsobí ako poradca pre malé a stredné podniky v oblastiach: digitálny marketing, digitálna transformáciu firiem, rozvoj významu značky v digitálnom prostredí a e-commerce. Je externým konzultantom pre marketing a e-commerce projekt pre najväčšieho slovenského distribútora a doručovateľa tlače Mediaprint -Kapa Pressegrosso a.s.

Oblasti záujmu: stratégie, marketing, média, digitálny marketing, digitálna značka, archetypy značiek, budovanie a rozvoj významu značiek, e-commerce, digitálna transformácia, umelá inteligencia.

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Oznamy