Mgr. Branislav Oprala

denný doktorand

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 11:15 - 12:45 hod., JAMA, doktorandská miestnosť

Magister Oprala pôsobí na FMK UCM od roku 2013 a absolvoval na nej bakalársky aj magisterský stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia. V súčasnosti na fakulte pôsobí ako denný doktorand.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje spoločenskej zodpovednosti médií, ktorej súčasnú reflexiu v slovenskom mediálnom priestore rozoberal vo svojej diplomovej práci, mediálnej propagande, účinkami médií, filozofiou médií a cenzúrou, úlohou spravodajských médií a epistemologickým určením mediálnych informácií, ktoré aktuálne spracováva vo svojej dizertačnej práci.

Na FMK pôsobí v Kreatívnom ateliéri onlinovej žurnalistiky a v Kabinete eventov, v ktorom pôsobil aj počas štúdia a štyri ročníky sa podieľal na organizovaní Lyžiarskeho záťahu. Ako spoluorganizátor a manažér pôsobil taktiež počas dvoch ročníkov herného festivalu Unicon a FREJMu – Študentského festivalu filmu a videa, či v projekte 48 hodín bez médií.

Ako akreditovaný novinár za FMK UCM sa zúčastnil Filmového festivalu v Karlových Varoch, ďalšie dva ročníky už ako akreditovaný novinár Denníka N. Na súťaži Štúrovo pero dvakrát obsadil ako spoluautor druhé miesto v kategóriách novinárske príspevky vysokoškolákov. Po ukončení magisterského štúdia pôsobil ako PR a event manažér v Stredisku kultúry Bratislava-Nové mesto.

Vo voľnom čase pracuje ako freelancer v Denníku N so zameraním na rozhovory s celospoločenskými témami. Ako spoluautor bol nominovaný na Novinársku cenu 2017 v kategóriách Najlepší rozhovor a Československá cena verejnosti za rozhovor: „Moderátor Václav Moravec: Nenávidíme cudzincov, ale vládnu nám Slovák a Polojaponec. Je to blázinec“.

Oblasť záujmu: spoločenská zodpovednosť médií, mediálna propaganda, mediálna etika,
úloha spravodajských médií, filozofia médií.

 

Predmety

  • Kabinetné praktikum (Ateliér) - online, print- 2., 3. Bc KOMU, 2.,3 Bc MARK, 1., 2. Mgr KOMU, 1.,2. Mgr MARK
  • Kabinet eventov 2. Bc - 2. Mgr KOMU, MARK, AMES, TEDI
  • Filozofia 20. storočia - 1 Bc KOMU, 1 Bc MARK
  • Filozofia médií -- 1. Mgr KOMU

Pobyty

Erazmus+: Fakulta Sociálnych vied, odbor: mediálne štúdiá a žurnalistika, Univerzita Karlova v Prahe

Ocenenia

Gaudeamus – študentská osobnosť roka, kategória prínos pre univerzitu

Oznamy