Mgr. art. Patrik Kolenčík

denný doktorand

Magister umenia Patrik Kolenčík je absolventom Vysokej školy múzických umení v odbore Zvuková skladba. Na UCM pôsobí od roku 2020 ako študent doktorandského štúdia.

Aktuálne sa venuje výskumu podcastu ako svetového fenoménu v oblasti zábavy, edukácie a spravodajstva. Jeho cieľom je zmapovať aktuálnu situáciu, zadefinovať rolu podcastu vo svete poslucháčov a skúmať ako profesionálnu, tak aj amatérsku scénu na Slovensku, pričom podcasty skúma z pohľadu žánrov.

Vďaka podpore FPPV sa z pozície vedúceho projektu podieľal na vytvorení virtuálneho priestoru pre Galériu Ľudovíta Hlaváča. Virtuálna galéria má za účel rozšíriť dosahy FMK a taktiež dlhodobo archivovať študentské výstavy, realizované v reálnom priestore galérie.

Ako študent filmového zvuku sa podieľal na niekoľkých študentských filmoch ako majster zvuku a hudobný skladateľ. Ako skladateľ filmovej hudby sa zúčastnil na medzinárodnom workshope pre filmových skladateľov – Regards Croises, ktorého výstupom bola hudba komponovaná do filmu Secret Ingredient.

Svoju profesionálnu prax v oblasti zvuku započal v Lúčnici, kde pracoval ako pomocný technik. Ďalej spolupracoval na televíznych programoch ako Dobré vedieť, Stvorený pre šport, Oktagon magazín. V roku 2019 spolupracoval z pozície hudobného skladateľa a zvukového dizajnéra na rozhlasovej hre Suchý zips, ktorá bola následne odvysielaná v RTVS. Ako zvukár spolupracoval na filme Attila (2020, 125min, r. Petr Větrovský). V roku 2019 pracoval na hudobnej a zvukovej skladbe na pilotnom diele animovaného seriálu pre deti Lili a Lolo.

Oblasti záujmu: filmový zvuk, filmová hudba, film, podcast, ekológia.

 

Publikácie

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Athentic sound in radio reportage, its limits and benefits / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2021.
In: Diskursologija i mediakritika sredstv massovoj informacii : 3 meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija : 3 meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija / naučnyj redaktor: Andrej Vasilevič Polonskij ; recenzenty: Elena Nikolaevna Bryzgalova, Oľga Fredovna Rusakova. - 1. vyd. - Belgorod : Politerra, 2021. - ISBN 978-5-98242-333-7, s. 206-215.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Auditive space as an information channel / Patrik Kolenčík, Zora Hudíková, 2021.
In: Megatrends and Media: Home Officetainment : Conference Proceedings from the International Scientific Conference “Megatrends and Media: Home Officetainment”, 21st April 2021 : Conference Proceedings from the International Scientific Conference “Megatrends and Media: Home Officetainment”, 21st April 2021 / editors: Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0183-0. - ISSN 2729-7403, s. 118-130.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Hudba ako rozprávací prostriedok vo filmoch francúzskej novej vlny = Music Dramaturgy in French New Wave Movies / Patrik Kolenčík, Viktória Herbstová, 2022.
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo vadis masmedia & marketing organizovanej Fakultou masmediálnej komunikácie UCM v Trnave / editori: Lucia Magalová, Miroslav Macák, Patrik Kolenčík ; recenzenti: Hana Pravdová, Erika Moravčíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2022. - ISBN 978-80-572-0252-3 (online), s. 203-221 [online].

Predmety

  • audiovizuálne praktikum - zvuk III. - 2. Mgr. KOMU
  • autorské praktikum - zvuk III. - 3. Bc. KOMU
  • autorské praktikum - zvuk I. - 2. Bc. KOMU
  • Projekty

  • FPPV: Virtualizácia Galérie Ľudovíta Hlaváča
  • Pobyty

    Oznamy