Mgr. Anna Paulína Jelínková

denná doktorandka

Magisterka Jelínková pôsobí ako doktorandka na FMK UCM od roku 2020. Bakalársky titul získala v roku 2016 na FMK UCM v odbore masmediálna komunikácia a magisterské štúdium absolvovala na FF Univerzity Palackého v Olomouci v odbore mediálni štúdiá – filmová věda.

Vedecky skúma subkultúru fanúšikov cosplay. Vo svojej diplomovej práci sa venovala štúdiu a pozorovaniu slovenských a českých cosplayerov a zisťovala dôvody angažovania sa v komunite. Štúdie prepája s mladým odborom fan studies a odkazuje sa na mnohé zahraničné práce venujúce sa tejto problematike.

Má niekoľkoročné pracovné skúsenosti na pozícii projektového a programového manažéra pre popkultúrne a ešportové podujatia na Slovensku.

Oblasti záujmu: metodológia, kvalitatívny výskum, štúdium konvergentných publík, subkultúry.

 

Predmety

  • Seminár k záverečnej práci I. - 3. Bc TEDI

Projekty

Pobyty

Oznamy