Mgr. Anna Paulína Jelínková

denná doktorandka

Katedra digitálnych hier

Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:00 - 14:30 hod., Skladová, č. d. 303

Magisterka Jelínková pôsobí ako doktorandka na FMK UCM od roku 2020. Bakalársky titul získala v roku 2016 na FMK UCM v odbore masmediálna komunikácia a magisterské štúdium absolvovala na FF Univerzity Palackého v Olomouci v odbore mediální studia – filmová věda.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje skúmaniu subkultúr, fanúšikovským štúdiám a participačnej kultúre. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje hĺbkovému štúdiu fenoménu cosplay v európsko-ázijskom kontexte. Na FMK v odbore teória digitálnych hier pôsobí ako pedagóg od roku 2020 a vyučuje predmety zamerané na písanie záverečných prác, správne používanie výskumných metód a najnovšie aj predmet zameraný na štúdium fanúšikov a prehlbovanie znalostí o participačnej kultúre.

Ako obsahová produkčná participovala aj na organizovaní Týždňa vedy a techniky na FMK UCM a herného študentského festivalu UniCon. Okrem toho má niekoľkoročné pracovné skúsenosti na pozícii projektového a programového manažéra pre popkultúrne a ešportové podujatia na Slovensku a v oblasti marketingu sociálnych sietí.

Oblasti záujmu: metodológia, kvalitatívny výskum, štúdium konvergentných publík, subkultúry.

 

Predmety

  • Participačná kultúra a fanúšikovské štúdiá - 1. Mgr. TEDI
  • Metódy výskumu a práca s dátami - 2. Bc. TEDI

Projekty

Pobyty

Oznamy