Mgr. Alžbeta Straková

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 106

utorok, 09.15 - 10.45 hod.

Magisterka Alžbeta Straková vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje persuazívnym stratégiám v mediálnych obsahoch, pričom dôraz kladie prioritne na on-line spravodajské portály.

Oblasť záujmu: online médiá, persuazívne a manipulatívne techniky, analytické relácie, verbálna a vizuálna komunikácia, interpretačný prejav, psychológia a sociológia komunikácie.

 

Predmety

Oznamy