Mgr. Alexandra Mathiasová

denná doktorandka

Katedra masmediálnej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 9:20 - 10:50 hod., Skladová, doktorandská miestnosť

Magisterka Mathiasová absolvovala bakalárske (2012-2015) i magisterské (2015-2017) štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.  Od roku 2020 pôsobí na katedre masmediálnej komunikácie ako denná doktorandka, pričom sa venuje najmä online žurnalistike a problematike spoplatňovania mediálneho obsahu na internete.

Od roku 2014 je redaktorkou regionálneho periodika Piešťanský týždeň, kde spracúva komunitné a spoločenské témy, ale venuje sa aj oblasti kultúry v regióne. Okrem tvorby autorských článkov a fotografického materiálu má skúsenosti aj so zabezpečovaním a obsluhou internetovej verzie periodika a sociálnych médií. Mediálnu prax nadobudla tiež pri tvorbe príspevkov do regionálnych televízií a rádia.

 

Predmety

  • Dejiny žurnalistiky - 1. Bc KOMU
  • Psychológia a sociológia komunikácie - 2. Bc AMES

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy