Mgr. Alexandra Kukumbergová

denná doktorandka

Na FMK vyštudovala bakalársky stupeň v odbore masmediálnej komunikácie a magisterský stupeň v teórii digitálnych hier. Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberá zasahovaním herných mechaník do bežného života a vzdelávacieho procesu.

 

Predmety

  • Etika nových médií - 1. Bc. TEDI
  • Seminár k záverečnej práci - 3. Bc. TEDI

Projekty

Pobyty

Oznamy