Mgr. Alexandra Kukumbergová

denná doktorandka

Alexandra Kukumbergová vyštudovala odbor masmediálnej komunikácie v bakalárskom stupni štúdia a teóriu digitálnych hier v magisterskom stupni štúdia. Pôvodne zvažovala pre štúdium rôzne oblasti: politológiu, históriu, kultúru alebo žurnalistiku. Teraz tieto témy hľadá v digitálnych hrách na treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Veľmi rada sa hrá a číta a myslí si, že ak by to ľudia robili viac, svet by bol lepším miestom na život (aspoň kým je obývateľný). V rámci jej doktorandskej činnosti sa túto myšlienku snaží prezentovať študentom na predmete Etika nových médií. Okrem toho rozmýšľa nad povahou reality, v ktorej žijeme, nad našou úlohou v nej a tým, ako to súvisí s hrami, ktoré hráme vo virtuálnom alebo takzvanom reálnom svete.

Jej ultimátnou úlohou, zvanou aj dizertačná práca, je téma aplikácie herných prvkov vo vzdelávacom prostredí.

Oblasti záujmu: história hrania na Slovensku, využívanie hier v politike, genderové štúdiá v hrách, green gaming, herné filozofické koncepty, indie tvorba, edutainment.

 

Predmety

  • Etika nových médií - 1. Bc. TEDI
  • Seminár k záverečnej práci - 3. Bc. TEDI

Projekty

KEGA – Rozvoj digitálnoherných štúdií a dizajnu, 2020

FPPV - Etické výzvy digitálnych hier, 2020

Pobyty

Oznamy