Martin Ďurko, MBA,

denný doktorand

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

na J. Herdu, 102/ b

Martin Ďurko sa v rámci svojho doktorandského štúdia a výskumu venuje prostriedkom a metódam mediálnej manipulácie, ktoré interpretuje z pohľadu vlastnej teórie spoločenskej komunikácie. Komunikačné prostriedky posudzuje na základe ich epistemologickej funkcie a pri ich analýze a interpretácii uprednostňuje kognitívny prístup.

Po približne 15 rokoch praxe na manažérskych pozíciách v ziskovej a neziskovej sfére zmenil svoju životnú dráhu a odcestoval do Ázie (Taiwan), kde získal titul MBA na National Taiwan University. Počas svojho štúdia sa intenzívne zaujímal o uplatnenie rôznych konceptov kritického myslenia vo vzdelávaní žiakov a zamestnancov vo vyspelých krajinách sveta. V súčasnosti sa usiluje o implementáciu rozvoja kognitínych zručností vo všeobecnom vzdelávacom systéme na Slovensku.

Na Fakulte masmediálnej komunikácie vedie Kabinet medzinárodných vzťahov.

Oblasti záujmu: komunikácia v spoločnosti, mediálna manipulácia, kognitívne zručnosti, kľúčové koncepty vo vzdelávaní

 

Predmety

  • Princípy analýzy mediálnych komunikátov - 3. ročník Bc. VZME
  • Textová tvorba pre marketing - 2. ročník Bc. MARK

Oznamy