Mgr. Lucia Brezovská

denná doktorandka

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu 2, č. 101 (IMEC centrum)

Magisterka Lucia Brezovská sa vo svojej dizertačnej práci venuje propagácii mediálnej výchovy na Slovensku.

Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na FF UCM. Pôsobila ako učiteľka slovenského jazyka na gymnáziu v Bratislave a je absolventkou kvalifikačného štúdia mediálnej výchovy pre učiteľov stredných škôl na FMK UCM.

V súčasnosti je dennou doktorandkou na Katedre mediálnej výchovy FMK UCM.

Oblasti záujmu: mediálna výchova vo vzdelávaní, mediálna gramotnosť.

 

Publikácie

BREZOVSKÁ, L. : Propagácia mediálnej výchovy v zahraničí. In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing, 2016. s. 60-70.

BREZOVSKÁ, L.: Mediálna výchova v prostredí digitálnych médií. In: Marketing identity. Digitálne hry a digitálne médiá, 2015. s 68 - 76.

BLAŽEKOVÁ, L.: Mediálny obsah v úlohe „textu“ vo vyučovaní slovenského jazyka. In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem, 2009, s. 373 – 379.

BLAŽEKOVÁ. L.: Komunikačné využitie mediálnej výchovy na hodinách slovenského jazyka. In: Zborník príspevkov z XVIII. Kolokvia mladých jazykovedcov, 2009. s. 15 – 20.

BLAŽEKOVÁ, L.: Mediálna výchova ako súčasť vyučovania slovenského jazyka. In: Tradiční a netradiční formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole, 2009.

BLAŽEKOVÁ. L.: Komunikačné využitie mediálnej výchovy na hodinách slovenského jazyka. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry, 2008, s. 329 - 336.

BLAŽEKOVÁ, L. : Základy mediálnej výchovy. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2008/09, č. 1 - 2, 55. ročník, s. 63 - 64.

BLAŽEKOVÁ, L.: Mediálna výchova a slovenský jazyk. In: Jazyk a literatúra v škole (zážitok a poznanie), 2008, s. 11.

BLAŽEKOVÁ, L.: Aktívne počúvanie na 1. stupni ZŠ. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 2006/2007, č. 5 - 6, 53. ročník, s. 191.

Predmety

  • Slovenčina v súčasnej komunikácii – 2. ročník Bc. KOMU

 

Oznamy