Mgr. Ľubica Janáčková, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Ľubica Janáčková vyštudovala bakalársky stupeň štúdia v odbore masmediálna komunikácia na FMK UCM. Magisterský stupeň štúdia absolvovala na FiF UK v Bratislave, v študijnom programe žurnalistika. V roku 2021 obhájila dizertačnú prácu na FMK UCM v Trnave s názvom Koncept learning-by-doing a jeho aplikácia v kontexte mediálnej výchovy.

Zaujíma sa o tvorbu študentských médií, fungovanie ich redakcií a taktiež o to, aké sú ich výhody a nevýhody, prípadne výzvy, ktorým musia čeliť. V rámci vedeckej činnosti pripravuje workshopy rozhlasového vysielania pre základné a stredné školy. Okrem toho pôsobí v redakčnej rade časopisu Media Literacy and Academic Reserarch ako technická redaktorka. Spravuje webovú stránku Centra mediálnej gramotnosti pri FMK pod názvom medialnavychova.sk. Pôsobila v medzinárodnom projekte LoGaSET ako lektorka a bola členkou riešiteľských kolektívov v projektoch FPPV a KEGA. Podieľa sa aj na príprave a organizácii viacerých podujatí na pôde fakulty.

Na FMK pracuje vo fakultnom Rádiu Aetter a FMK TV, kde sa venuje príprave nových redaktorov a moderátorov. Popri štúdiu získavala skúsenosti aj v Rádiu Aetter, v ČT TS Ostrava v oblasti dramaturgie televíznych projektov v tvorcovskej skupine. Pracovala v Rádiu Viva, Rádiu Expres a od roku 2018 pôsobí na pozícii externej regionálnej redaktorky v Rádiu Regina Západ v RTVS. Od roku 2016 do 2021 sa podieľala na príprave Medzinárodných leteckých dní SIAF v mediálnom tíme a v roku 2019 na podujatí Festival letectva Piešťany. Zúčastnila sa aj na stáži mladých novinárov na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch v roku 2019.

Oblasť záujmu: študentské médiá, školské médiá, redakcia, mediálna výchova, koncept learning-by-doing, rozhlasová komunikácia, rozhlas.

 

Publikácie

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka

Rozhlasová reportáž / Ľubica Bôtošová, Lucia Furtáková; recenzentky: Eva Chudinová, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2023. - Kategória do roku 2021 ACB. - 131 s. [6,38AH]. - ISBN 978-80-572-0349-0.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

The Role of Student Radio Stations in the Higher Education System / Ľubica Bôtošová, Andrej Brník, Michal Imrovič, 2023. - Kategória do roku 2021 ADF. DOI DOI 10.34135/mlar-23-01-10. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 6, č. 1 (2023), s. 174-188 [print, online].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Ethical and Legislative Standards in the Environment of Radio Broadcasters and Their Application into Practice / Ľubica Bôtošová ... [et al.], 2023. - Kategória do roku 2021 ADE. DOI DOI 10.11114/smc.v11i1.5743. In: Studies in Media and Communication. - ISSN 2325-8071, Roč. 11, č. 1 (2023), s. 119-135.

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Significance of the Creation of School Magazines in Secondary Schools in Slovakia / Ľubica Bôtošová, Norbert Vrabec, 2022. - Kategória do roku 2021 ADE. DOI DOI 10.24917/20837275.14.4.1. In: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis : Studia de Cultura : Studia de Cultura. - ISSN 2083-7275, Roč. 14, č. 4 (2022), s. 4-16 [online].

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia

Trends in radio news coverage of private broadcasters in the conditions of the Slovak Republic / Ľubica Bôtošová, Andrej Brník, 2022. - Kategória do roku 2021 ADN. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 13, č. 2 (2022), s. 80-93.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

The concept of learning-by-doing in the context of media education and school quality assessment / Norbert Vrabec, Ľubica Bôtošová, 2020. In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 11, č. 1 (2020), s. 140-148.

BCI Skriptá a učebné texty 

Ako na mediálne výstupy: praktická príručka pre začínajúcich novinárov / Ján Proner, Ľubica Bôtošová, Simona Mičová ; recenzenti: Ján Višňovský, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 86 s. - ISBN 978-80-572-0034-5.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic / Sláva Gracová ... [et al.], 2020. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 48-61.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

Rozhlasová tvorba a prax [elektronický zdroj] Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, Miroslav Kapec ; recenzenti: Ján Višňovský, Anna Sámelová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. - 158 s. [10,6AH] [online, CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0112-0.

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia

Infotainment and its changes in commercialization of radio news / Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, 2022. In: CER Comparative European Research 2022 : proceedings - research track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference / ed. Michael McGreevy, Robert Rita. - 1. vyd. - Londýn : Sciemcee Publishing, 2022. - ISBN 978-1-7399378-1-2, s. 23-29 [CD-ROM].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Current trends in the news service of commercial radio stations in Slovakia / Andrej Brník, Ľubica Bôtošová, Miroslav Kapec, 2021. In: Diskursologija i mediakritika sredstv massovoj informacii : 3 meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija : 3 meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija / naučnyj redaktor: Andrej Vasilevič Polonskij ; recenzenty: Elena Nikolaevna Bryzgalova, Oľga Fredovna Rusakova. - 1. vyd. - Belgorod : Politerra, 2021. - ISBN 978-5-98242-333-7, s. 180-205.

Predmety

 • výcvik prezentačných zručností – 1. Bc. AMES
 • mediálny ateliér - rozhlas III. – 2. Bc. KOMU
 • mediálny ateliér - rozhlas I. – 1. Bc. KOMU
 • prezentačné praktikum I. - IV. – Bc. KOMU
 • základy rozhlasovej tvorby – Bc. KOMU
 • praktikum rozhlasovej tvorby – Mgr. KOMU
 • rozhlasová tvorba – Mgr. KOMU
 • teória mediálnej komunikácie – 1. Bc. VZME
 • výcvik prezentačných zručností – 1. Bc. VZME
 • kreatívne písanie – 1. Bc. AMES
 • Projekty

 • FPPV: Aplikácia teoretických poznatkov študentov masmediálných štúdií v mediálnej praxi (2019)
 • FPPV: Edukačné materiály pre rozhlasovú výučbu a prax (2019)
 • KEGA: Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM (2018 - 2020)
 • FPPV: Koncept learning-by-doing a jeho aplikácia v kontexte mediálnej výchovy (2020)
 • Školiace mediálne centrum
 • FPPV: Vydanie učebnice pre začínajúcich rozhlasových reportérov (2023)
 • FPPV: Mediálne obsahy rozhlasového vysielania (2023)
 • Pobyty

 • Erasmus+ na University of Dubrovnik, Chorvátsko v roku 2015
 • Erasmus+ na University of Warsaw, Poľsko v roku 2017
 • CEEPUS na Charles University in Prague v roku 2021
 • Erasmus Staff Mobility For Teaching na University of Dubrovnik, Chorvátsko v roku 2022
 • Erasmus Staff Mobility na University of Dubrovnik, Chorvátsko v roku 2023
 • Ocenenia

 • Certifikát lektorky výučby seniorov v oblasti smartfónov- LoGaSET
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • Oznamy