Mgr. Lenka Ďurišová

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Jama, m.č. 104.

streda, 11.30 - 13.00 hod.

Magisterka Lenka Ďurišová sa vo svojej vedeckej činnosti venuje problematike propagácie a reklamy vo vzťahu k zdravému životnému štýlu u dospelých jedincov a možnostiam vplyvu takýchto javov.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: marketing, mediálny marketing, masmédiá, masmediálna komunikácia.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Propagácia obsahu tvoreného na sociálnych sieťach so zameraním na zdravý životný štýl / Ďurišová, Lenka, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 35-43.

Predmety

Oznamy