Mgr. Lenka Ďurišová

denný doktorand

Doktorandka Ďurišová pôsobí na FMK UCM už siedmy rok, pričom tu absolvovala oba stupne vysokoškolského štúdia v odbore masmediálna komunikácia.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje najmä trendu propagácie zdravého životného štýlu so zameraním na oblasť potravinárskeho priemyslu a zdravého stravovania prostredníctvom nástrojov marketingovej komunikácie ako v tradičných, aj v digitálnych médiách. Zaujíma sa o neustále rozvíjajúcu sa oblasť digitálneho marketingu, sociálnych médií a sietí. Okrem toho sa zaoberá zmenami a vplyvom súčasných nástrojov marketingovej komunikácie na generáciu Z.

Je súčasťou redakčnej rady Acta Ludologica, pomáha pri organizácii eventov a domácich konferencií, ako aj pri tvorbe zborníkov. Spravuje FB stránku univerzitného speváckeho zboru UniTTy, ktorého je súčasťou už siedmy rok. Je koordinátorkou študentov prvého ročníka štúdia v odbore marketingová komunikácia, a tiež je senátorkou fakultného, aj univerzitného senátu.

V minulosti pôsobila vo fakultnom rádiu Aetter ako redaktorka spravodajstva, neskôr školila moderátorov a spoluorganizovala teambuildingy. Rovnako pôsobila aj v univerzitnom časopise Atteliér ako redaktorka. Absolvovala stáž v PS:Digital a zúčastnila sa doktorandského týždňa IBM PhD Week 2018. Viac ako tri roky pôsobí v Rádiu Expres, kde sa podieľa na riadení dopravného servisu a správe sociálnych sietí. Okrem toho má skúsenosti ako akreditovaná novinárka z Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, či na viacerých slovenských hudobných festivaloch. Pôsobí aj ako príležitostná moderátorka rôznych udalostí.

Oblasť záujmu: marketing, médiá, digitálny marketing, mediálny marketing, propagácia, sociálne siete, zdravý životný štýl a generácia Z.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Propagácia obsahu tvoreného na sociálnych sieťach so zameraním na zdravý životný štýl / Ďurišová, Lenka, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 35-43.

Predmety

  • Marketing - 1. Bc MARK
  • Mediálny marketing - 3. Bc KOMU

Oznamy