Mgr. Juliána Odziomková

denný doktorand

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 307 ateliér KEFA

pondelok, 14.00 - 15.30 hod.

Magisterka Juliána Odziomková sa vo svojej vedeckej činnosti venuje sociálnym médiám a ich vplyvu na formovanie hodnôt a identity jednotlivca.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: fotografia, sociálne médiá, kyberpriestor, problematika identity.

 

Publikácie

Menný zoznam publikácií:

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFD 001 Identita človeka v kontexte selfie / Šimončič, Marek - Odziomková, Juliána, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 214-232.

AFD 002 Virtual mask of millennials / Odziomková, Juliána, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 194-199.

Predmety

Oznamy