Mgr. Juliána Odziomková

denný doktorand

Katedra mediálnej výchovy

Konzultačné hodiny:

Nám. J. Herdu, m.č. 101 a (IMEC)

streda, 9.30 - 11.00 hod.

Magisterka Juliána Odziomková sa vo svojej vedeckej činnosti venuje sociálnym médiám a ich vplyvu na formovanie hodnôt a identity jednotlivca.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM v Trnave.

Oblasti záujmu: fotografia, sociálne médiá, kyberpriestor, problematika identity.

 

Predmety

Oznamy