Mgr. Júlia Kováčová

vedúca Atteliéru

Magisterka Júlia Kováčová je šéfredaktorka denníka Nový Čas, ktorý vedie od roku 2008. Zodpovedá i za jeho nedeľné vydanie a spravodajský web cas.sk.

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Ešte ako študentka pôsobila ako novinárka v týždenníku Formát a neskôr v denníku Pravda na ekonomickom oddelení. Od ukončenia štúdia
zostala na FMK a aktuálne vedie voliteľný predmet Atteliér, ktorý pravidelne získava ceny na Štúrovom pere.

Oblasti záujmu: transformácia tradičných médií, digitalizácia, vplyv médií na spoločnosť a jednotlivca.

 

Publikácie

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 Tvoríme školské noviny a časopisy / Brendza, Boris - Kováčová, Júlia, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 140-142.

Predmety

  • Mediálny ateliér - print (všetky ročníky a študijné programy)

Oznamy