Mgr. Júlia Kováčová,

vedúca Atteliéru

Magisterka Júlia Kováčová je šéfredaktorka denníka Nový Čas, ktorý vedie od roku 2008. Zodpovedá i za jeho nedeľné vydanie a spravodajský web cas.sk

Vyštudovala masmediálnu komunikáciu na FMK UCM. Ešte ako študentka pôsobila ako novinárka v týždenníku Formát a neskôr v denníku Pravda na ekonomickom oddelení. Od ukončenia štúdia
zostala na FMK a aktuálne vedie voliteľný predmet Atteliér, ktorý pravidelne získava ceny na Štúrovom pere.

Oblasti záujmu: transformácia tradičných médií, digitalizácia, vplyv médií na spoločnosť a jednotlivca.

 

Publikácie

KOVÁČOVÁ, J. - BRENDZA, B. 2011. Tvoríme školské noviny a časopisy. In: Mediálna výchova: pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

Predmety

  • Mediálny ateliér - print (všetky ročníky a študijné programy)

Oznamy