Mgr. Jana Charvát Janechová

denná doktorandka

Magisterské štúdiu ukončila na FMK v roku 2003, kde je od roku 2020 dennou doktorandkou na Katedre marketingovej komunikácie pod vedením doc. Ing. Jaroslava Bednárika.

Výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na personálny marketing, spokojnosť zamestnancov, inovačné trendy v personálnom marketingu smerom k externému prostrediu, ale aj do vnútra organizácie.

Na FMK spolupracuje s externým prostredím napríklad formou prednášok expertov z praxe, praxe pre študentov alebo tém odborných prác. Kooperácia na projekte pre stredoškolských študentov.

Po štúdiu na FMK strávila dva roky na marketingových stážach v USA. Desať rokov pracovala v oblasti marketingu a korporátnej komunikácie v telekomunikáciách a energetike. Posledné roky pracuje pre vlastných klientov.

Oblasti záujmu: tvorba značiek, inovačné marketingové stratégie, personálny marketing

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Danish School of Journalism, Arhus, Dánsko

Ocenenia

Oznamy