Mgr. Jana Charvát Janechová

denná doktorandka

Magisterka Janechová v roku 2003 ukončila magisterské štúdium na FMK UCM v odbore marketingová komunikácia. Posledný semester štúdia strávila na Danish School of Media and Journalism Aarhus v Dánsku v rámci programu Erasmus. Praktická časť výučby prebiehala v Petrohrade v Rusku.

Vedeckú činnosť zameriava na inovačné trendy v personálnom marketingu vsadené do kontextu marketingovej stratégie. Výskum orientuje na interný a externý personálny marketing ako aj prieskum spokojnosti zamestnancov.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila ako marketingová stážistka v spoločnostiach Sobi Land Las Vegas, Las Vegas, NV, USA a Avenue Database of Colorado, Denver, CO, USA. Po návrate pôsobila 6 rokov v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na pozícii direct marketing manager. Od roku 2012 viedla tím marketingovej komunikácie v spoločnosti ZSE Energia, a.s. a neskôr úsek korporátnej komunikácie v materskej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.

Od roku 2015 poskytuje marketingové poradenstvo a služby vlastným klientom z oblasti neziskového sektora, obchodu, služieb, gastronómie, športu či stavebníctva pod značkou Chilli Peppers.

Oblasti záujmu: tvorba značiek, inovačné marketingové stratégie, personálny marketing

 

Predmety

Projekty

Pobyty

Ocenenia

Oznamy