Mgr. Jana Charvát Janechová

externá doktorandka

Magisterské štúdiu ukončila na FMK v roku 2003, kde je od roku 2020 dennou doktorandkou na Katedre marketingovej komunikácie pod vedením doc. Ing. Jaroslava Bednárika.

Výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na personálny marketing, spokojnosť zamestnancov, inovačné trendy v personálnom marketingu smerom k externému prostrediu, ale aj do vnútra organizácie.

Na FMK spolupracuje s externým prostredím napríklad formou prednášok expertov z praxe, praxe pre študentov alebo tém odborných prác. Vedie marketingovú súťaž Mladý marketér určenú pre stredoškolských študentov.

Po štúdiu na FMK strávila dva roky na marketingových stážach v USA. Desať rokov pracovala v oblasti marketingu a korporátnej komunikácie v telekomunikáciách a energetike. Posledné roky pracuje pre vlastných klientov.

Oblasti záujmu: tvorba značiek, inovačné marketingové stratégie, personálny marketing

 

Predmety

  • Tvorba stratégií komunikácie s médiami - 3. Bc. VZME
  • Riadenie ľudských zdrojov a personálny marketing - 1. Mgr. MARK
  • Krízová komunikácia – 2. Mgr. MARK
  • Všeobecná ekonomická teória - 1. Bc. MARK
  • Ekonomika a podnikanie - 1. Bc. MARK

Projekty

VEGA: Manažment konceptu "spodnej vlny" zo strany podnikateľských subjektov pri propagácii environmentálne vhodných produktov v čase technologickej interferencie

Pobyty

Danish School of Journalism, Arhus, Dánsko

Ocenenia

Oznamy