Mgr. Art. Ivan Dudáš, ArtD.

odborný asistent

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 216

štvrtok, 12.30 - 14.00 hod.

Doktor umenia Ivan Dudáš už počas štúdií na bratislavskej VŠVU ako aj na Nothingham Trent University v Anglicku výtvarne reflektoval intermediálne a multimediálne presahy v súčasnom umení. Jeho doménou je práca s nájdeným filmom, obrazom, zvukom – tzv. found footage. V roku 2012 na Fakulte výtvarných umení AKU v Banskej Bystrici úspešne obhájil doktorandskú dizertačnú prácu u doc. M. Nicza a bol mu udelený titul Artis Doctor (ArtD.).

V súčasnosti sa venuje dekonštrukcii digitálneho obrazu s interaktívnymi presahmi a s možnosťou vstupu diváka do diela. Má za sebou spolu viac ako 100 samostatných a kolektívnych výstav v renomovaných v inštitúciách v domácom a v zahraničnom prostredí.

Okrem voľnej tvorby v kontexte umenia sa venuje aj grafickému dizajnu, multimediálnym a audiovizuálnym projektom v online/offline prostredí.

Na katedre umeleckej komunikácie FMK UCM pôsobí od roku 2007.

 

Publikácie

DUDÁŠ, I. 2012. Found Footage: Príbeh bez konca. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

DUDÁŠ, I. 2013. Explózia mediálneho umenia na Slovensku po roku 1989. In Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

DUDÁŠ, I. 2013. XII. Mediálne umenie a multimédiá. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

DUDÁŠ, I. 2005. 56. aukcia súčasného slovenského umenia – 10. máj 2005. Aukčná spoločnosť SOGA, 2005. ISBN 80-89011-36-5.

DUDÁŠ, I. 2006. Top 10 súčasných slovenských umelcov. In Inspire. ISSN 1336-8249, Bratislava : 4MA.MEDIA, s.r.o., 2006.

DUDÁŠ, I. 2011. Delete: Umenie a vymazávanie. SNG Bratislava, 2011.

DUDÁŠ, I. 2011. Sedmokrásky a klony. SNG Bratislava, 2011.

DUDÁŠ, I. 2011. Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1. Prague Biennale Photo 1, 2011.
Bienal de Fotografia / Nueva Fotografia Eslovaca. Mexico – City : Centro de la Imagen, Mexico, 2012.

DUDÁŠ, I. 2011. Spomienky na budúcnosť. GJK Trnava, 2011.

DUDÁŠ, I. 2014. Instantné umenie v postdigitálnej ére. In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014. ISBN 978-80-8105-584-3.

Predmety

  • Autorské praktikum - kamera, strih - 2. ročník Bc. KOMU, MARK

Oznamy