Mgr. Art. Ivan Dudáš, ArtD.

odborný asistent

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová ul., m.č. 216

štvrtok, 8.15 - 10.00 hod.

 

Publikácie

DUDÁŠ, I. 2012. Found Footage: Príbeh bez konca. In Médiá a umenie – Megatrendy a médiá 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-395-5.

DUDÁŠ, I. 2013. Explózia mediálneho umenia na Slovensku po roku 1989. In Panelák: médiá a umenie (+ posterová sekcia) – Megatrendy a médiá 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

DUDÁŠ, I. 2013. XII. Mediálne umenie a multimédiá. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

DUDÁŠ, I. 2005. 56. aukcia súčasného slovenského umenia – 10. máj 2005. Aukčná spoločnosť SOGA, 2005. ISBN 80-89011-36-5.

DUDÁŠ, I. 2006. Top 10 súčasných slovenských umelcov. In Inspire. ISSN 1336-8249, Bratislava : 4MA.MEDIA, s.r.o., 2006.

DUDÁŠ, I. 2011. Delete: Umenie a vymazávanie. SNG Bratislava, 2011.

DUDÁŠ, I. 2011. Sedmokrásky a klony. SNG Bratislava, 2011.

DUDÁŠ, I. 2011. Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1. Prague Biennale Photo 1, 2011.
Bienal de Fotografia / Nueva Fotografia Eslovaca. Mexico – City : Centro de la Imagen, Mexico, 2012.

DUDÁŠ, I. 2011. Spomienky na budúcnosť. GJK Trnava, 2011.

DUDÁŠ, I. 2014. Instantné umenie v postdigitálnej ére. In: Humanizačné aspekty elektronických médií - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2014. ISBN 978-80-8105-584-3.

Predmety

  • Autorské praktikum - kamera, strih - 2. ročník Bc. KOMU, MARK

Oznamy