Ing. Ladislav Pátík

externý doktorand

Ing. Pátík je absolventom VŠE v Prahe, kde vyštudoval dva stupne štúdia. Na Fakulte masmediálnej komunikácie pôsobí prvým rokom v rámci doktorandského stupňa štúdia. Vo vedeckej činnosti sa venuje niekoľkým témam a to oblasti strategického riadenia značky, marketingovej stratégii a najmä problematike retailingu a predajného marketingu (trade marketing). K  tejto téme tiež vydal so spoluautormi knihu Retail marketing, ktorá je tiež vysokoškolskou učebnicou.

Na FMK UCM píše dizertačnú prácu na tému: Globálny prístup firiem k marketingovej komunikácii ako dôsledok zmeny spotrebiteľského správania vo vybraných generáciách. V súčasnosti pracuje ako nezávislý konzultant pre vyššie uvedené oblasti, ktorým sa venuje. Súčasne je externým vyučujúcim na Vysokej škole kreatívnej komunikácie v Prahe, kde je garantom predmetu Trade marketing a vyučujúcim predmetu Intermediálna tvorba.

V minulosti pôsobil na Vysokej škole ekonomickej v Prahe vo vedľajšej špecializácii Komerčná komunikácia a VŠEM v rámci predmetu Strategický marketing. Je členom Českej marketingovej spoločnosti (ČMS), kde sa venuje článkom do časopisu Marketing a komunikace.

Žije trvalo v Prahe, ale je flexibilný a otvorený všetkým potrebám študentov FMK UCM v Trnave.

 

Predmety

Oznamy