Ing. Ladislav Pátík

externý doktorand

Ing. Ladislav Pátík pôsobí na FMK od roku 2019. Je absolventom VŠE v Prahe, kde vyštudoval dva stupne štúdia. Na FMK UCM študuje doktorandský stupeň štúdia.

Vo vedeckej činnosti sa venuje niekoľkým téma, a to oblasti strategického marketingu, strategického riadenia značky, ďalej marketingovej komunikácii, reklamea problematike retailingu a predajného marketingu (trade marketing).

Je autorom mnohých článkov v odborných časopisoch a tiež spoluautorem knihy Retail marketing.

Na FMK UCM píše dizertačnú prácu na téma: „Globálny prístup firiem k marketingovej komunikácii ako dôsledok zmeny spotrebiteľského správania vo vybraných generáciách“ a prednáša ako hosť na predmetoch vyučovaných prof. Ing. Alenou Kusou, PhD., ktorá je rovnako jeho školitelkou.

Pracuje ako nezávislý konzultant pre vyššie uvedené oblasti, ktoré sú jeho špecializáciou.

Súčasne je externým vyučujúcím na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze, kde je garantom predmětov Strategický marketing, Trade marketing a vyučujúcím na predmete Intermediální tvorba. Strategický marketing a Trade marketing. Vyučuje tiež na Vysoké škole podnikání a práva v Praze a Brně, a to predmety Marketing II. a Marketing III.

V minulosti pôsobil na VŠE v Prahe vo vedľajšej špecializácii komerční komunikace a VŠEM na predmete strategický marketing.

Je členom České marketingové společnosti.

Oblasti záujmu: strategický marketing, strategické řízení značky, marketingová komunikace, prodejní marketing (trade marketing), reklama

 

Predmety

Oznamy