Mgr. Dominik Jánoš

denný doktorand

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 316

štvrtok, 09.00 - 10.30 hod.

Magister Dominik Jánoš sa vo svojej vedeckej činnosti venuje kruhovej ekonomike a jej aplikácii v marketingovej praxi.

Vyštudoval aplikované mediálne štúdia na FMK UCM v Trnave.

Oblasť záujmu: marketing, uplatňovanie manažérskych funkcii v praxi, súvislosti manažmentu a marketingu.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Spotrebiteľské správanie v kruhovej ekonomike / Rybanský, Rudolf - Jánoš, Dominik, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 156-166.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

BDE 001 Spotrebitelia ako súčasť inovačného procesu v uzavretej ekonomike / Rybanský, Rudolf - Jánoš, Dominik, 2018.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 2 (2018), s. 14-15.

Predmety

Oznamy