Mgr. Dominik Jánoš, PhD.

odborný asistent

Doktor Dominik Jánoš pôsobí na fakulte ako denný doktorand od roku 2017. Vyštudoval aplikované mediálne štúdia na FMK UCM v Trnave v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje problematike kruhovej ekonomiky a jej aplikácii v marketingovej praxi. V rámci vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje najmä trendu propagácie zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia so zameraním na oblasť vytvárania podmienok kruhovej ekonomiky.

Oblasť záujmu: sociálne médiá, sociálne siete, event marketing, digitálny marketing, nové trendy v marketingu, spotrebiteľské správanie.

 

Publikácie

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Spotrebiteľské správanie v kruhovej ekonomike / Rybanský, Rudolf - Jánoš, Dominik, 2017.
In: Marketing Identity 2017 : onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 7. - 8. november 2017 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-919-3, S. 156-166.

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

BDE 001 Spotrebitelia ako súčasť inovačného procesu v uzavretej ekonomike / Rybanský, Rudolf - Jánoš, Dominik, 2018.
In: Marketing & komunikace. - ISSN 1211-5622, Roč. 28, č. 2 (2018), s. 14-15.

Predmety

  • Základy manažmentu - 1. Bc MARK
  • Marketingové procesy - 1. Mgr MARK
  • Kabinet telesnej výchovy a športu

Projekty

VEGA: Aspekty marketingovej komunikácie v manažérskych procesoch kruhovej ekonomiky

Oznamy