Mgr. Diana Karaffova,

denná doktorandka

Magisterka Diana Karaffová sa venuje najmä online marketingu, pričom sa zameriava najmä na trendy v oblasti inbound marketingu a hodnotového marketingu. Má dlhoročné skúsenosti z oblasti v oblasti B2B i B2C marketingu a PR, kde sa pôsobila najskôr ako špecialista a neskôr na vedúcich manažérskych pozíciách v rôznych segmentoch (finančníctvo, poradenstvo, farmácia, IT). Spolupracovala a spoluvytvárala rôzne formáty a projekty s médiami, nezávislými inštitúciami a obchodnými komorami. Má tiež skúsenosti v oblasti CSR a filantropie. Venuje sa poradenstvu v oblasti strategického marketingu, pomáha startupom a realizuje projekty pre neziskový sektor.

Absolvovala marketingovú komunikáciu na FMK UCM v Trnave. V súčasnosti tu pôsobí ako denná doktorandka pod vedením prof. Kusej.

Oblasti záujmu: content marketing, online marketing, copywriting, budovanie značky.

 

Publikácie

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ADE 001 Interný marketing ako dôležitý prvok firemnej kultúry / Karaffová, Diana, 2016. - Popis urobený: 13. 1. 2016.
In: GRANT journal. - ISSN 1805-0638, Vol. 5, iss. 2 (2016), pp. 26-30 [online].

Spôsob prístupu:
http://www.grantjournal.com/

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED 001 Vzťahový marketing a zákaznícka skúsenosť ako náhrada k tradičným marketingovým prístupom / Karaffová, Diana - Kusá, Alena = Relationship marketing and customer experience as a substitute to traditional marketing approach, 2017.
In: Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku. Zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16 / editor: Zdenka Musová ; recenzenti príspevkov Alena Kusá, Vanda Maráková, Martina Minárová. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1346-5, S. 56-65 [CD-ROM].

AFC  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFC 001 Ako nastaviť branding krajiny? / Karaffová, Diana = How to implement nation branding?, 2017.
In: Communication Towards the Prosperity of the Slovakia-Ukraine Cross-Border Region (COPESU) : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th April 2017 Uzhhorod National University Ukraine / editor: Svetlana Pakhomova ; reviewers: Lesia Budnikovová, Jaroslav Džoganík. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2017. - ISBN 978-617-7333-36-3, S. 116-125.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Influence of content marketing on digital consumer / Karaffová, Diana - Kusá, Alena, 2015. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Digital Life - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 10th - 11th November 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Jozef Matúš, Dana Petranová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. - ISBN 978-80-8105-780-9. - ISSN 1339-5726, S. 80-91.

AFD 002 Brand building and its influence on customer loyalty / Kusá, Alena - Karaffová, Diana, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Marketing Identity : Brands we love - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 8th - 9th November 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-841-7. - ISSN 1339-5726, S. 161-169.

AFD 003 Public relations in B2B and their role in media marketing communication / Karaffová, Diana - Kusá, Alena, 2016. - Príspevok je indexovaný v databáze Web of Science.
In: Megatrends and Media : Critique in Media, Critique of Media : Conference Proceedings from International Scientific Conference 19th - 20th April 2016 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. - ISBN 978-80-8105-796-0. - ISSN 2453-6474, S. 253-270.

AFD 004 Vplyv a význam sociálnej siete Linkedin pre firmy / Karaffová, Diana = Influence of Linkedin for the company, 2016.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Denisa Jánošová ; recenzenti: Zora Hudíková, Ján Višňovský. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-804-2, S. 273-288 [CD-ROM].

AFD 005 Building customer relationships as an alternative to traditional commercial tools / Karaffová, Diana - Kusá, Alena, 2017.
In: Megatrends and Media : Media Future / editors: Dana Petranová, Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2017. - ISBN 978-80-8105-861-5, S. 242-254.

AFD 006 Natívna reklama a tlačené médiá / Hollý, Jakub - Karaffová, Diana = Native advertising and print media, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 197-204 [CD-ROM].

AFD 007 Strategies for increasing customer satisfaction in the field of gastronomy / Kusá, Alena - Karaffová, Diana, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th-8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-918-6. - ISSN 1339-5726, S. 136-145.

Predmety

  • Marketingové stratégie - 2. ročník Bc. MARK
  • Teória marketingovej komunikácie - 2. ročník Bc. MARK

Oznamy