Mgr. Boris Brendza, PhD.

odborný asistent

Mgr. Boris Brendza, PhD.

Konzultačné hodiny:

Jama, JC 02

utorok, 15.00 - 15.45 hod.

17.15 - 18.00 hod.

 

Publikácie

ADF  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

ADF 001 Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti) / Brendza, Boris - Grupač, Marián, 2014.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 2, č. 1 (2014), s. 16-25.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 7

AFD 001 Slovenské pohľady v roku 1989 / Brendza, Boris - Stanková, Mária = Slovenské Pohľady in 1989, 2014.
In: Demokratizačná funkcia médií: ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014 / editori zborníka: Dana Petranová, Dušan Pavlů, Hana Pravdová ; recenzenti zborníka: Juliána Laluhová, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-588-1, S. 5-11.

AFD 002 Fragmentalizácia a eliptickosť v spracovaní kontextuálnej korelácie vybraných digitalizovaných dokumentov spisovateľa Jána Červeňa na portáli Zltý fond SME / Brendza, Boris - Grupač, Marián = Fragmenting and omissions in the processing of contextual correlations selected documents of writer Ján Červeň on Zlatý fond SME internet portal, 2015.
In: Marketing identity 2015 : Digitálne hry & digitálne médiá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 10. - 11. november 2015 / editori: Slavomír Magál, Dáša Mendelová, Rudolf Rybanský ; recenzenti: Andrej Trnka, Michal Lukáč. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-777-9, S. 60-67.

AFD 003 Hľadanie "veľkej" témy a jej autora v slovenskej literatúre po roku 1989 / Brendza, Boris - Grupač, Marián = Search for "big" theme and its author in Slovak literature after 1989, 2015.
In: Megatrendy a médiá 2015: Mediálna farma II. : transkultúrna komunikácia a mediálne umenie : od slova k žánru a jeho súčasným podobám / editori zborníka: Dana Petranová, Hana Pravdová, Martin Solík ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Zuzana Palovičová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-722-9, S. 138-152 [CD-ROM].

AFD 004 Masmediálna ponuka v kontexte kritickej percepcie / Brendza, Boris - Ferencová, Soňa = Mass media offer in the context of critical perception, 2016.
In: Megatrendy a médiá 2016: Kritika v médiách, kritika médií I : médiá a gramotnosť : médiá a kreativita / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Jana Radošinská ; recenzenti zborníka: Juliána Mináriková, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-797-7, S. 210-217.

AFD 005 Literary text and media (con)text in the post-Soviet-period-language and genre transformations / Brendza, Boris - Dimová, Irena, 2017.
In: Marketing Identity : Online rules - part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference 7th - 8th November 2017 Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic / editors: Dana Petranová, Rudolf Rybanský, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. - ISBN 978-80-8105-917-9. - ISSN 1339-5726, S. 64-70.

AFD 006 Profesia novinára v budúcnosti - Novinár Milo Urban / Brendza, Boris - Stanková, Mária, 2017.
In: Megatrendy a médiá 2017: Budúcnosť médií I. : budúcnosť mediálnej terminológie : budúcnosť vplyvu médií / editori zborníka: Dana Petranová, Martin Solík, Juliána Mináriková ; recenzenti zborníka: Jana Radošinská, Krzysztof Gajdka. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-862-2, S. 66-71.

AFD 007 Romboid a Dotyky - zbierky, názvy časopisov, značky / Brendza, Boris - Stanková, Mária, 2016.
In: Marketing Identity 2016 : značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok 8. - 9. november 2016 / editori: Vladimíra Jurišová, Martin Klementis, Jana Radošinská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-839-4, S. 174-177.

CAB  Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CAB 001 Ochutnať z plameňa / Brendza, Boris. - 1. vyd. - Bratislava : Ikar, 2014. - 83 s. [1932 veršov]. - ISBN 978-80-551-4004-9.

CDF  Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 3

CDF 001 Zmeravenie / Brendza, Boris : (venované J. S.), 2014.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+130, č. 5 (2014), s. 105-106.

CDF 002 [Básne V polčase, Prechod, Vrátiš jej tvár, Noc s otvoreným ópiom, Na úsvite] / Brendza, Boris, 2016.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+132, č. 1 (2016), s. 78-82.

CDF 003 [Básne] Rozštiepenosť, Exodus, Ortuť / Brendza, Boris, 2018.
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a vedu. - ISSN 1335-7786, Roč. IV+134, č. 3 (2018), s. 74-76.

CEC  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CEC 001 [Básne] nareshové okná, nareshové okná II, démoni duše, dies irae, 2 / Volko, Ladislav - Brendza, Boris ; foto Boris Brendza, 2015.
In: muuza 2015 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-669-7, s. 116-132.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Iba báseň unesie tajomstvo / Brendza, Boris, 2016.
In: Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999, Roč. 29, č. 7-8 (2016), s. 22.
Rec na: Múdrosť jesenného lístia / Jaroslav Rezník. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2015. - ISBN 978-86-7103-344-6.

EDI 002 Ideálny život / Brendza, Boris, 2017.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 29, č. 1 (2017), s. 63.
Rec na: Utópia / Thomas More. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 11

GII 001 [Rozhovor] / Tazberík, Ján - Brendza, Boris - Grupač, Marián ; [dotazovateľ Boris Brendza, Marián Grupač], 2014.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 26, č. 5 (2014), s. 3-5.

GII 002 7 dotykov s Martinom Chudíkom / Chudík, Martin - Brendza, Boris ; [dotazovateľ Boris Brendza], 2014.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 26, č. 5 (2014), s. 8-9.

GII 003 7 dotykov s Miroslavou Ábelovou / Ábelová, Miroslava - Brendza, Boris ; [dotazovateľ Boris Brendza], 2014.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 26, č. 3 (2014), s. 26-27.

GII 004 Rozhovor s predsedom Spolku slovenských spisovateľov básnikom a prozaikom Miroslavom Bielikom / Bielik, Miroslav - Brendza, Boris - Grupač, Marián ; [dotazovateľ Boris Brendza, Marián Grupač], 2014.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 26, č. 3 (2014), s. 3-6.

GII 005 Slovo báseň by sa malo písať s veľkým písmenom / Rezník, Jaroslav - Brendza, Boris ; [dotazovateľ Boris Brendza], 2014.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 26, č. 6 (2014), s. 3-9.

GII 006 Všetko tu už bolo, ale ja ešte nie ... / Klus, Jaroslav - Brendza, Boris - Grupač, Marián ; [dotazovateľ Boris Brendza, Marián Grupač], 2014.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 26, č. 4 (2014), s. 3-6.

GII 007 Dobrá báseň .... plynie zo srdca / Klas, Teofil - Brendza, Boris - Grupač, Marián ; [dotazovateľ Boris Brendza, Marián Grupač], 2015.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 27, č. 4 (2015), s. 3-7.

GII 008 Svrbí a svrbí a svrbí... / Halvoník, Alexander - Brendza, Boris ; [dotazovateľ Boris Brendza], 2015.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 27, č. 6 (2015), s. 3-7.

GII 009 Umelá bariéra medzi generáciami / Brendza, Boris - Ivančiková, Margita ; [dotazovateľ Margita Ivančiková], 2015.
In: Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999, Roč. 28, č. 35-36 (2015) s. 1-2.

GII 010 Režimy a štátne formy prichádzajú a odchádzajú, ale ľudia ostávajú / Hykisch, Anton - Brendza, Boris - Cifra, Štefan ; pripravil Boris Brendza s pomocou Štefana Cifru, 2017.
In: Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie. - ISSN 1210-2210, Roč. 29, č. 2 (2017), s. 3-8.

GII 011 Vtedy, dnes a zajtra v Budmericiach / Brendza, Boris, 2017.
In: Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - ISSN 0862-5999, Roč. 30, č. 41-42 (2017), s. 1.

Predmety

  • Autorská literárna tvorba I. - 3. ročník Bc. KOMU
  • Textová reklamná tvorba - 1. ročník Mgr. MARK

Oznamy