Mgr. Boris Brendza, PhD.

odborný asistent

Mgr. Boris Brendza, PhD.

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 222

streda, 15.00 - 16.30 hod.

 

Publikácie

ŠIKULOVÁ, V. - BRENDZA, B. - GRUPAČ, M. 2010. "Literatúra nie sú preteky" In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. 2013.[Básne Koža, Obluda, Kráľovná, Hrdza]. In: Slovenské pohľady: na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786.

BRENDZA, B. 2011. 1+9=19. In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. ISSN 0862-5999.

BRENDZA, B. - GRUPAČ, M. 2012. 3 bleskové otázky. In: Slovenské národné noviny. ISSN 0862-8823.

BRENDZA, B. - CHUDÍK, M. 2014. 7 dotykov s Martinom Chudíkom. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. - ÁBELOVÁ, M. 2014. 7 dotykov s  Miroslavou Ábelovou. In:  Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. - HERIBANOVÁ, T. 2011. 7 dotykov s ... Tamarou Heribanovou. In:  Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. 2011. Analýza záujmu , respektíve nezáujmu verejnosti o pôvodnú slovenskú literatúru po roku 1989. In: Médiá a umenie - Megatrendy a médiá. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-250-7.

BRENDZA, B. - GRUPAČ, M. 2012. Budmerické dotýkanie. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. 2012. Existuje mladá slovenská literatúra, keď ju médiá ignorujú? In: Demokracia verzus mediokracia - Megatrendy a médiá, 2012. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie  UCM, 2012. ISBN 978-80-8105-394-8.

BRENDZA, B. 2012. Hodina hada. In: Slovenské pohľady: na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786.

BRENDZA, B. 2013. Jubilejný 5. ročník literárnej súťaže Cena Rudolfa Fabryho 2013. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. 2011. Marketing communication and culture - a source of value and utility of their creation. In: Marketing Communication. Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 978-80-7408-055-5.

BRENDZA, B. - JANÍK, P. 2012. Nežiť iba v textoch. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. 2011. Nový život bez chlapa. www.mamtalent.sk

BRENDZA, B. 2014. Ochutnať z plameňa. Bratislava: Ikar, 2014. ISBN 978-80-551-4004-9.

BRENDZA, B. 2012. Ostré postrehy J. Tužinského. In: Literárny (dvoj)týždenník. ISSN 0862-5999.

BRENDZA, B. 2010. Poéziu treba pestovať, lebo ona pestuje nás. In: Chtiví svetla III. zborník. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2010. ISBN 978-80-7121-331-4.

BRENDZA, B. 2013. Romboid - časopis v čase. In: Panelák: médiá a umenie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-480-8.

BRENDZA, B. - MAĎARIČ, M. 2012. Rozhovor s ministrom kultúry Marekom Maďaričom. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. - BIELIK, M. - GRUPAČ, M. 2014. Rozhovor s predsedom Spolku slovenských spisovateľov básnikom a prozaikom Miroslavom Bielikom. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. - GALLO, I. 2010. S Igorom Gallom o živote a tvorbe, In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BIELIK, R. - BRENDZA, B. 2013. Sloboda bez identity. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

GRUPAČ, M. - BRENDZA, B. 2012. Slovenská jar 2012, Veľkorysosť, Vypočítavosť, či Hlúposť? In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

REZNÍK, J. - BRENDZA, B. 2014. Slovo báseň by sa malo písať s veľkým písmenom. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

HERIBAN, J. - BRENDZA, B. 2013. Spisovateľ sa nemôže za nikoho skryť. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

STANKOVÁ, M. - BRENDZA, B. 2014. Slovenské pohľady v roku 1989. In: Demokratizačná funkcia médií : ideál a realita - Megatrendy a médiá 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-588-1.

BRENDZA, B. 2011. Tajomstvá minulosti. www.mamtalent.sk

BRENDZA, B. 2011. Tatranská spoveď. www.mamtalent.sk

BRENDZA, B. 2012. Trinásta komnata. In: Literárny týždenník: časopis Spolku slovenských spisovateľov. ISSN 0862-5999.

GRUPAČ, M. - BRENDZA, B. 2014. Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti). In: ejmap: European Joural of ?edia, Art and Photography. ISSN 1339-4940.

KOVÁČOVÁ, J. - BRENDZA, B. 2011. Tvoríme školské noviny a časopisy. In: Mediálna výchova: pre učiteľov stredných škôl. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre . Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

TUŽINSKÝ, J. - BRENDZA, B. 2010. V spoločnosti, kde je všetko predmetom predaja a kúpy, teda aj človek, môžeme len ťažko očakávať premenu tovaru na skutočnú ľudskosť. In: Dotyky: časopis pre mladú literatúru a umenie. ISSN 1210-2210.

BRENDZA, B. 2011. Zaduli vetriská... In: muuza 2011 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-213-2.

BRENDZA, B. 2014. Zmeravenie. In: Slovenské pohľady: na literatúru, umenie a život. ISSN 1335-7786.

 

 

Predmety

  • Autorská literárna tvorba I. - 3. ročník Bc. KOMU
  • Textová reklamná tvorba - 1. ročník Mgr. MARK

Oznamy