Prijímacie konanie

Médiá a agentúry sú plné našich absolventov. Pridajte sa k nim. Môžete študovať na všetkých stupňoch (Bc., Mgr., PhD.) v piatich študijných programoch:

 • masmediálna komunikácia – pre ľudí, ktorých lákajú noviny, rádio alebo televízia
 • marketingová komunikácia – pre nádejných marketérov a agentúrnych špecialistov
 • aplikované mediálne štúdiá – pre tých, ktorí chcú vyučovať mediálnu výchovu na školách
 • teória digitálnych hier – pre novú generáciu herných producentov a komunitných manažérov
 • vzťahy s médiami (po anglicky) – pre mediálnych špecialistov vo firmách a konzultantov
Aj v týchto organizáciách pracujú naši študenti a absolventi

                  

Porozumejte médiám

Vysvetlíme vám, ako to chodí v novinách, rádiu, televízii i na internete. Pochopíte, čo je mediálna kultúra

Naučte sa robiť v štúdiu

Naučíme vás pracovať s technikou, akú nemajú ani v Markíze. Pred kamerou, za kamerou – je to na vás.

Rozvíjajte, čo vás baví

Kabinety a široká ponuka voliteľných predmetov vám umožnia zamerať sa na to, v čom vidíte svoju budúcnosť.

Študujte a pracujte

Ak ste ochotní zamakať, popri štúdiu zvládnete aj part-time job. V marketingu a médiách je pracovný čas veľmi pružný.

Ukážte sa profíkom

Na niektoré predmety chodia prednášať profíci. Smelo s nimi konzultujte a vyhľadávajte príležitosti. Kariéru často nakopnú neformálne kontakty.

Užite si študentský život

Výraznou črtou FMK je silný fakultný život. Môžete si vybrať z množstva eventov, ktoré študenti pravidelne organizujú. Nehrozí, že by ste sa nudili.

„FMK je škola, ktorá ťa nechá vykryštalizovať na to, čo chceš a potrebuješ – môžeš z nej byť dizajnér, copywriter, kameraman, režisér či moderátor. Je to na tebe.“

Jakub Ptačin, Štúdio Echt

„Poznatky, ktoré som nadobudol, do istej miery využívam. Najmä však využívam kontakty. Na škole som spoznal veľmi veľa ľudí, ktorí mi pomohli alebo ktorým som ja pomohol. FMK je podľa mňa vynikajúca škola na to, že ti dá veľa priestoru realizovať sa – v škole, popri škole – v čomkoľvek.“

Vojto Kósa, Pixel Federation

„Pomáhala som v kabinete medzinárodných vzťahov a akademickej spolupráce. V rádiu Aetter som sa naučila niečo o redaktorskej práci. Páčili sa mi najmä prednášky, ktoré viedli ľudia z praxe. Pamätám si predmet hovorca a médiá, kde nás vyučujúci učil písať tlačové správy. Z jeho rád a skúseností čerpám dodnes.“

Zdenka Marhefková, hovorkyňa mesta Banská Bystrica

„V rádiu pracujem už vyše desať rokov a aj táto škola bola časťou skladačky, vďaka ktorej to celé dlhé roky funguje. Aplikovanie teórie do praxe chce niekedy poriadny kus fantázie, ale je iba na vás, koľko a čo si z FMK odnesiete.“

Tomáš Škarba, moderátor Rádia Expres

„Keď chce niekto robiť v médiách, tak nech určite ide na FMK. Hlavne sa netreba báť už počas školy stážovať a pracovať v tejto oblasti. Treba si vyskúšať čo najviac rôznych vecí, ktoré človeka posunú. Ono sa to nakoniec vždy veľmi oplatí.“

Veronika Mináriková, editorka Čas.sk

Chcete vedieť viac? Sledujte nás na Facebooku, kde dostanete i odpovede z prvej ruky – priamo od študentov.

Bc. štúdium

Bakalárske štúdium

V jednom akademickom roku si môžete podať len jednu prihlášku. Prijímačky pozostávajú z dvoch testov. Prvý test je zameraný na všeobecný prehľad a znalosť mediálnej problematiky. Druhý je z cudzieho jazyka. Prijímačky nemusíte absolvovať, ak ste počas štúdia na strednej škole dosiahli študijný priemer do 1,50 alebo ak sa hlásite na externé štúdium. Spôsob hodnotenia uchádzačov detailne popisujeme v sekcii Support.

V prípade záujmu o externé štúdium, nájdete potrebné informácie tu.

Očakávame znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. Ak sa chcete lepšie pripraviť na prijímačky, môžete si kúpiť publikáciu Príručka pre uchádzača.

 • Deň otvorených dverí: 7. februára 2020
 • Uzávierka prihlášok: 24. apríl 2020
 • Prijímačky: Teória digitálnych hier 8. jún 2020 písomný test, 9.jún – 12.jún ústna skúška podľa zaslaného harmonogramu. Všetky ostatné študijné programy 9. jún 2020
 • Poplatok: 40 €/35 €
Akreditované študijné programy na AR 2020/2021Forma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaD/EBc.3/4160/50
marketingová komunikáciaD/EBc.3/4180/70
vzťahy s médiamiDBc.350
aplikované mediálne štúdiáDBc.350
teória digitálnych hierD/EBc.3/450/30

D=denná forma, E=externá forma

Pozor! V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 je možné odoslať prihlášku poštou len vo výnimočnom prípade, a to pri zlej dostupnosti výpočtovej techniky, pri výnimke rektora resp. dekana. Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka a overenú kópiu maturitného vysvedčenia ,
 • uchádzači, ktorí maturujú v akademickom roku 2019/2020, si nahrajú známky z elektronickej žiackej knižky a maturitné vysvedčenie v prípade podmienečného prijatia doručia najneskôr do dňa zápisu.
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Súbory na stiahnutie:

Mgr. štúdium

Magisterské štúdium

Základným predpokladom magisterského štúdia je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu. Ak ste absolventmi bakalárskeho štúdia v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM, budete prijatí bez prijímacej skúšky. Absolventi iných študijných odborov musia absolvovať príjmačky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky v odbore masmediálne štúdiá.

V prípade záujmu o externé štúdium, nájdete potrebné informácie tu.

 • Uzávierka prihlášok: 31. máj 2020
 • Prijímačky: august 2020 – môže sa posunúť kvôli pandémii vírusu Covid-19
 • Poplatok: 30 € / 25 €
Akreditované študijné programyForma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaD/EMgr.2/3170/50
marketingová komunikáciaD/EMgr.2/3180/70
aplikované mediálne štúdiáDMgr.250
teória digitálnych hierD/EMgr.2/350/30

D=denná forma, E=externá forma

Pozor! V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 je možné odoslať prihlášku poštou len vo výnimočnom prípade, a to pri zlej dostupnosti výpočtovej techniky, pri výnimke rektora resp. dekana. Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Potrebné dokumenty

 • vysokoškolský diplom,
 • vysvedčenie o štátnej skúške,
 • dodatok k diplomu u absolventov študijných programov,
 • doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov,
 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímačky.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Ak ste absolventmi odboru masmédiálne štúdiá na FMK UCM, nemusíte k prihláške prikladať diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, dokladáte len potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných a iných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekanka fakulty. O obsahu prijímacej skúšky bude fakulta každého informovať.

Súbory na stiahnutie:

Na externé štúdium berieme uchádzačov bez prijímačiek.

PhD. štúdium

Doktorandské štúdium

O prijatie môže požiadať každý absolvent magisterského alebo inžinierskeho štúdia na domácej alebo zahraničnej vysokej škole v odbore masmediálne štúdiá alebo inom príbuznom odbore. Výberové konanie má formu pohovoru. Uchádzač predstaví svoje motívy štúdia a projekt dizertačnej práce.

V prípade záujmu o externé štúdium, nájdete potrebné informácie tu.

 • Uzávierka prihlášok: 9. júl 2020
 • Prijímačky: august 2020 – môže sa posunúť kvôli pandémii vírusu Covid-19
 • Poplatok: 35 €/30 €
Akreditované študijné programyForma štúdiaTitulDĺžka štúdiaPredpokladaný počet uchádzačov
masmediálna komunikáciaD/EPhD.3/4
marketingová komunikáciaD/EPhD.3/4
teória digitálnych hierD/EPhD.3/4

D=denná forma, E=externá forma

V prihláške na doktorandské štúdium uveďte svoje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, vybraný študijný program, vybranú tému dizertačnej práce a informáciu o znalosti cudzích jazykov.

Pozor! V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 je možné odoslať prihlášku poštou len vo výnimočnom prípade, a to pri zlej dostupnosti výpočtovej techniky, pri výnimke rektora resp. dekana. Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • overená kópia vysokoškolského diplomu,
 • zoznam publikovaných článkov, resp. zoznam výsledkov inej odbornej činnosti, príp. ich posudky,
 • potvrdenie o zamestnaní v príslušnom odbore,
 • projekt dizertačnej práce,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Potvrdenie od lekára Fakulta masmediálnej komunikácie NEVYŽADUJE!

Témy dizertačných prác

Vedecká rada FMK UCM v Trnave schválila témy dizertačných prác na akademický rok 2020/2021 pre Fakultu masmediálnej komunikácie v študijných programoch masmediálna komunikácia, teória digitálnych hier a marketingová komunikácia.

Témy dizertačných prác na FMK UCM v AR 2020/2021

Súbory na stiahnutie:

Platobné údaje

Platobné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 32007
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

E-prihláška - ako vyplniť

Uchádzači o štúdium na našej fakulte môžu vyplniť prihlášku elektronicky. Hlavnou výhodou je istota, že ju vyplníte tak, ako treba. Okrem toho má každý študent, ktorý vyplní prihlášku elektronicky, nárok na znížený poplatok za prijímačky.

Vyplniť prihlášku

1. Zaregistrujte sa v systéme

Po načítaní stránky kliknite vpravo na „Registrácia“. Zadajte svoj e-mail, meno a priezvisko a heslo. Pomocou týchto údajov sa budete môcť opätovne prihlásiť do informačného systému, kde si môžete svoje prihlášky ukladať a postupne upravovať.

Elektronická prihláška - registrácia

Elektronická prihláška – registrácia

Heslo musí mať najmenej 5 znakov. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti odporúčame použiť aspoň jednu číslicu alebo špeciálny znak (zavináč, hviezdička atď.).

Pri zadávaní údajov si skontrolujte všetky údaje, najmä e-mailovú adresu. Budete ju potrebovať na prípadnú ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo keď zabudnete svoje heslo.

Ak nebudete vedieť vyplniť nejaký údaj, pozrite si manuál alebo nám napíšte prostredníctvom online chatu.

2. Vyberte si študijný program

Ak ste sa už zaregistrovali, vo vyhľadávacom okne nájdete študijný program, na ktorý si chcete podať prihlášku, a vložíte si ho do „aktovky“.

Elektronická prihláška - výber študijného programu

Elektronická prihláška – výber študijného programu

Vybraný študijný program nájdete na pravej strane, keď kliknete na tlačidlo Moja aktovka.

Elektronická prihláška - moja aktovka

Elektronická prihláška – moja aktovka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknite na „Nová prihláška a zvoľte cudzí jazyk, z ktorého budete robiť prijímaciu skúšku a kliknite na tlačidlo „Hotovo„.

Elektronická prihláška - výber jazyka

Elektronická prihláška – výber jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vyplňte prihlášku

Kliknutím na tlačidlo „Vyplň“ sa dostanete do prihlášky. Pri vypĺňaní môžete postupovať podľa manuálu.

Niekoľko tipov:

 • pri zadávaní rodného čísla nezabudnite na lomku (/),
 • ak v ponúkanom zozname (študijných odborov, škôl atď.) nenájdete vhodnú alternatívu, po vytlačení prihlášky chybný údaj opravte perom,
 • ak používate systém elektronickej žiackej knižky, známky môžete získať priamo z neho,
 • do prihlášky vypisujete priemery za jednotlivé ročníky: koncoročné vysvedčenie 1. – 3. ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka a známky zo všetkých predmetov v jednotlivých ročníkoch.

Do formulára prihlášky sa môžete vrátiť a údaje meniť. Po každej zmene nezabudnite prihlášku uložiť.

4. Pripojte potrebné dokumenty

K vytlačenej a podpísanej prihláške pripojte tieto dokumenty podľa stupňa štúdia, na ktorý sa hlásite. Viac v tomto dokumente:

Po dokončení vypĺňania prihlášky stlačte tlačidlo „Potvrdiť„. Sprístupní sa možnosť vygenerovať finálnu tlačovú formu prihlášky a príkaz na úhradu poplatku za prijímacie konanie.

Vyplniť prihlášku

Offline prihláška

Pozor! V dôsledku pandémie vírusu Covid-19 je možné odoslať prihlášku poštou len vo výnimočnom prípade, a to pri zlej dostupnosti výpočtovej techniky, pri výnimke rektora resp. dekana. Primárne je potrebné používať  elektronickú prihlášku:

Vyplniť prihlášku cez internet

Ak chcete vypĺňať prihlášku ručne, stiahnite si správne tlačivo.

Vyplnenú prihlášku s prílohami a vysvedčenia posielajte na adresu študijného oddelenia FMK UCM.

Adresa

Študijné oddelenie FMK UCM
Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
Fax: 033/5565 421
E-mail: fmkucm(at)ucm.sk

Aktuálne informácie spolu s doplneniami nájdete vždy aj na webovej stránke UCM v sekcii prijímacie konanie.

Join us and Study Media Relations in English

 
Späť hore ↑