Prihlasovanie na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2022/2023

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023. 

Spôsob realizácie výberového konania (prezenčne alebo online) bude závisieť od pandemickej situácie a aktuálne platných protipandemických opatrení. O termíne a spôsobe realizácie výberového konania fakulta informuje na webe v prvej polovici januára 2022.

Výberové konanie sa uskutoční formou ústneho pohovoru v anglickom alebo nemeckom jazyku. Je potrebné vyplniť registračný formulár.

Termín registrácie prostredníctvom formulára: do 15. decembra 2021

V prípade otázok kontaktujte fakultnú koordinátorku študentských mobilít – Mgr. Lenka Labudová, PhD.; lenka.labudova(at)ucm.sk

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na: