Prihlášky na bakalárske študijné programy FMK si možno podať do polovice mája

Do 15. mája 2015 si môžu (budúci) absolventi stredných škôl podať prihlášku na bakalárske štúdium v študijných programoch masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, aplikované mediálne štúdiá a media relations. Na teóriu digitálnych hier je termín do 20. mája. Prečo si podať prihlášku práve na FMK?

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou z piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je to jediná verejná fakulta masmediálnej komunikácie na Slovensku, miesto, ktoré vychovalo mnohých úspešných novinárov, mediálnych odborníkov, marketingových pracovníkov, moderátorov, hovorcov, redaktorov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr.

FMK mikinyV akademickom roku 2015/2016 otvárame 5 akreditovaných študijných programov v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Ako budúci poslucháči budete môcť štúdium absolvovať v dennej alebo externej forme v 3 stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské):

  • masmediálna komunikácia (Bc., Mgr., PhD.),
  • marketingová komunikácia (Bc., Mgr., PhD.),
  • aplikované mediálne štúdiá (Bc., Mgr., PhD.),
  • media relations (vzťahy s médiami – v AJ; Bc.),
  • teória digitálnych hier (Bc., Mgr.).

 

Nebudete len sedieť na prednáškach

Ak radi fotíte, tvoríte videá a filmy či webové stránky, venujete sa počítačovej grafike, hráte hry, organizujete podujatia, čítate, fotíte, kreslíte, píšete, tancujete, spievate alebo máte iné záumy, na našej fakulte môžete nájsť zaujímavé predmety i aktivity, ktoré vám umožnia rozvíjať to, čo vás baví. V každom študijnom programe je popri povinných predmetoch k dispozícii na výber niekoľko predmetov, v ktorých sa môžete prejaviť. Nie je však medzi nimi matematika.

After Easter Piknik

Na FMK nebudete len sedieť v prednáškových miestnostiach, ale budete sa aktívne zapájať do tvorby a realizácie mediálnych i marketingových komunikátov na reálne zadania a získate praktické skúsenosti a rady od ostrieľaných odborníkov.

 

Naša fakulta ponúka široké uplatnenie v rámci svojich vlastných médií, v ktorých môžu pracovať samotní študenti. Máme moderné multimediálne HD štúdio, kde študenti v rámci fakultnej televízie FMK TV získavajú prax na rôznych pozíciách – kameraman, redaktor, moderátor, strihač, dramaturg, zvukár, technik. Vzniká mnoho relácií, ktoré si pripravujú samotní študenti. Členovia redakcie časopisu Atteliér, ktorý získal mnoho cien, píšu svoje názory na problematiku, ktorá ich zaujíma, robia rozhovory s významnými ľuďmi z praxe, ale aj z fakulty. Internetové Rádio Aetter zoskupuje šikovných študentov, ktorí majú  v budúcnosti záujem pracovať v jednom zo zvučných rozhlasových štúdií. Okrem hovoreného slova ponúka Aetter aj celodenný prúd dobrej hudby.

Okrem fakultných médií (Rádio Aetter, časopis Atteliér, FMK TV, fakultný web a sociálne médiá) sa môžete stať súčasťou univerzitného divadlaspevokolu a fakultnej agentúry, ktorá zastrešuje rôzne možnosti, ako využiť teoretické poznatky získané počas prednášok.

Ponúkame aj možnosť vycestovať na študijný pobyt cez Program Erasmus, Národný štipendijný program SR, Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond, Slovenskú akademickú informačnú agentúru SAIA, Fulbrightovu komisiu na Slovensku.

 

Aby naša fakulta bola aj vašou fakultou

Fakultu masmediálnej komunikácie vyštudovalo mnoho absolventov, ktorým FMK UCM pomohla vedomosťami, skúsenosťami, kontaktmi či spoluprácou.

Podajte si prihlášku na našu fakultu a aj vy sa môžete stať hrdinami. Čas na to máte do 15. mája 2015. Prijímacích skúšok sa nemusia zúčastniť tí, ktorí dosiahli počas strednej školy priemer známok do 2,0 a uchádzači o externé štúdium.
Viac informácií o prijímacom konaní nájdete v sekcii Prijímačky.

 

Súvisiace články:
Nový študijný program na FMK: Podajte si prihlášku na teóriu digitálnych hier – aktualizované | FMK UCM | 17.3.2015
Na Dni otvorených dverí privítame záujemcov o štúdium na našej fakulte | FMK UCM | 26.1.2015
Naši študenti na Marketing Identity 2014: Je len na nás, či urobíme niečo viac | FMK UCM | 15.12.2014