Hodnotenie kvality

V rámci zvyšovania kvality štúdia realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie prieskum, ktorý sa zameriava na zisťovanie spokojnosti študentov s výučbou.

Cieľom prieskumu je zisťovanie názorov, potrieb a požiadaviek študentov na základe hodnotenia jednotlivých predmetov v študijnom odbore masmediálne štúdiá za účelom zlepšenia kvality štúdia na FMK UCM Trnava.

Súbory na čítanie: 

 
Späť hore ↑