Prezentácia spoločnosti Autocomodex Trnava v JAME

V pondelok 6. októbra 2014 sa o 13.00 hod. uskutoční prezentácia spoločnosti Autocomodex Trnava, spol. s r.o. v priestoroch bývalej jedálne v JAME.

Na túto udalosť sú pozvaní študenti magisterského a doktorandského štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Prezentácia bude spojená s vyhlásením súťaže, ktorej cieľom je prepojiť teoretické poznatky uvedených ročníkov s praxou. Spoločnosť ponúka potenciálnym záujemcom o účasť v súťaži benefity materiálnej i nemateriálnej povahy.

Všetky informácie o podmienkach súťaže budú oznámené v rámci avizovanej prezentácie. Víťaz súťaže bude odmenený počas konania medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing Identity 2014 v priestoroch Smolenického zámku.