Prevzatie dokladov Bc. štúdia – VZME

Študijné oddelenie oznamuje študentom, ktorí v bakalárskom stupni absolvovali študijný program VZME, aby si čo najskôr prišli prevziať doklady bakalárskeho štúdia počas úradných hodín.