Môžem prestúpiť na FMK z inej školy?

Študent z inej školy, ak študuje rovnaký alebo príbuzný odbor, má v súlade so zákonom právo požiadať dekanku FMK o prestup na FMK. Žiadosti sú posudzované a vyhodnocované individuálne na základe kritérií fakulty o prestupoch.