Presmerovanie výučby z Kina OKO a JD 11(24.4.)

Z dôvodu konania festivalu FREJM, bude výučba v OKU a následne aj JD 11 pozmenená nasledovne.

OKO

ČasVyučujúciPredmetŠPPôvodná miestnosťNáhradná miestnosť
7.30 – 9.20

Doc. Hudíková

Sociokultúrne aspekty trhového prostredia2. Bc. MARKOKOOKO (bez zmeny)
9.20 – 11.10

Dr. Halenár

Mediálne a informačné systémy2. Bc. TEDIOKOJD 11
12.05 – 13.55

Prof. Šalgovičová

Marketingové procesy II.1.Mgr. MARKOKOJD 11
13.55 – 15.45

Dr. Murár

Dr. Murár je na služobnej ceste, vyučovanie nebude1.Mgr. MARK
15.45 – 17.30

Dr. Murár

Dr. Murár je na služobnej ceste, vyučovanie nebude1.Mgr. MARK

JD 11

ČasVyučujúciPredmetŠPPôvodná miestnosťNáhradná miestnosť
8.25 – 10.15

Dr. Solík

Právna ochrana osobnosti1. Mgr.KOMUJD 11JC 24
12.05 – 13.55

Doc. Višňovský

Mediácia a probácia1. Mgr.KOMUJD 11H 422 (budova Hajdóczyho, nad Univerzitnou knižnicou – 4. poschodie)