Presmerovanie výučby (29.10.)

Presmerovanie výučby dňa 29.10.2019 (Kino OKO, JAMA) – presmerovanie sa týka študentov:

1.Mgr. KOMU (filozofia médií; réžia)

1. Bc. MARK + KOMU (filozofia 20. storočia)

3. Bc. VZME (mediálny výskum I.)

3. Bc. AMES (aplikovaný mediálny výskum)

OKONáhradná (presmerovaná) miestnosť
9.20 – 11.10: 1. r. Mgr. KOMU, filozofia médií, prof. GálikJC 31
11.10 – 13.00: 1. r. Bc. KOMU + MARK, filozofia 20. storočia, prof. GálikJC 13

 

JAMANáhradná (presmerovaná) miestnosť
JC 13: 11.10 – 13.00: 1.r. Mgr. KOMU, réžia, Mgr. HalamaJC 21
JC 21: 11.10 – 13.00: 3.r. Bc. VZME + 3.r.Bc. AMES, mediálny výskum; aplikovaný mediálny výskum, doc. VrabecJC 14