Presmerovanie výučby dňa 27. apríla 2022 – Veľká AULA Bučianska, Kino OKO, JAMA

Vzhľadom na to, že dňa 27. 4. 2022 (streda) nás Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave požiadala o zapozičanie AULY pre účely premietania filmu, sme nútení presmerovať vyučovanie z AULY do iných miestností FMK.

Presmerovanie sa týka študenov:

  • 1. Bc. KOMU (filozofia 20. storočia II.; všeobecná ekonomická teória; estetika v masmediálnej komunikácii)
  • 1. Mgr. KOMU (kultové AV diela II.)

a pedagógov: prof. Gálik; Dr. Fašiang; Dr. Hladíková; Dr. Zábojník.

Presný rozpis náhradnych miestností sa nachádza v tomto dokumente.