FMK prepája teóriu a prax: Memorandum o spolupráci s Pixel Federation a SSN

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave podpísala memorandum o spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov a spoločnosťou Pixel Federation. Cieľom spolupráce je zabezpečiť získavanie praktických skúseností a prepájanie nadobudnutých poznatkov.

Súčasťou memoranda o spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov je vytvorenie Klubu mladých novinárov a otvorenie kancelárie pre mladých žurnalistov v Dome novinárov v sídle SSN. Ambíciou je taktiež vyhlasovať novinárske súťaže pre študentov, ale aj existujúce časopisy.

„Sme radi, že sa nám darí nachádzať spoločnú reč s významnými partnermi z oblasti médií a marketingu, ktorí pomáhajú našim študentom vzdelávať sa, rozvíjať ich profesionálne zručnosti, ale taktiež vytvárať priestor pre výmenu skúseností a prenos teórie do praxe. Záleží nám na tom, aby študenti pochopili, ako vyzerá práca žurnalistu v reálnom živote, aké sú starosti, ale aj radosti, ktoré s touto prácou súvisia,“ uviedla doc. PhDr. Dana Petranová, PhD., dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

„Podpis memoranda medzi Fakultou masmediálnej komunikácie a Slovenským syndikátom novinárov predstavuje príležitosť nielen pre rozvoj poznatkov a nadobudnutie cenných skúseností, ale rovnako aj pre nadviazanie nových kontaktov. Veríme, že si študenti u nás nájdu miesto, kde budú tvoriť, stretávať sa a kde nájdu cenné rady od skúsených kolegov. Práca novinára je poslanie a misia človeka, ktorú musí dodržať aj v súvislosti s právami a povinnosťami, ale aj rešpektovaním novinárskej etiky, na ktorú sa dnes často zabúda,“ doplnil Daniel Modrovský, predseda SSN.

So zástupcami platformy praktického vzdelávania pre digitálny biznis Butterfly Effect sa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dohodla o podmienkach absolvovania programu pre študentov FMK UCM. Na programe spolupracujú spoločnosti Pixel Federation, so spoločnosťou Sygic, neziskovou organizáciou Leaf a coworkingovým centrom Hub Hub.

„Participácia na projekte Butterfly Effect má pomôcť premeniť nadobudnuté teoretické poznatky do praxe. Chceme pre študentov vytvoriť atraktívne podmienky a udržať ich po absolvovaní štúdia na Slovensku. Cieľom memoranda je spoločnými silami zabojovať za to, aby malo Slovensko dostatok odborníkov a aby ekonomicky rástlo, najmä čo sa týka rozvoja digitálneho sektora,“ uviedla Lucia Šicková, spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation.

Partneri

Slovenský syndikát novinárov

Slovenský syndikát novinárov (SSN) je nezávislá organizácia novinárov, založená 5. januára 1990, ktorá združuje zamestnancov tlačených, rozhlasových, televíznych a digitálnych médií, tlačových agentúr a tiež nezávislých novinárov a publicistov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ) a Európskej federácie novinárov (EFJ) so sídlom v Bruseli. V súčasnosti má SSN približne 2 000 členov.

Pixel Federation

Spoločnosť Pixel Federation vznikla v roku 2007. Vyvinula hry TrainStation, Emporea, Diggy’s Adventure, Seaport, Galactic Junk League a Fable Clinic. V súčasnosti pracuje na nových Match 3 projektoch a pripravuje Seaport pre mobilné zariadenia.

Sigics

Spoločnosť Sygic je priekopníkom a jedným zo svetových lídrov v sektore navigácie a cestovania.

Leaf

Nezisková organizácia Leaf zastrešuje viaceré aktivity vrátane medzinárodnej internátnej strednej školy Leaf Academy, rôznych programov pre Slovákov v zahraničí, program expertného dobrovoľníctva, či Leaf Award a rôzne ďalšie.

Hub hub

Hub hub je coworkingový priestor, ktorý sa zameriava na rast, podporu business nápadov a vzdelávania.