Predstavujeme aplikáciu Megatrends & Media 2017

O budúcnosti médií sa bude koncom apríla diskutovať na Smolenickom zámku počas jarnej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Informácie o nej a prihlášku môžu záujemcovia okrem webovej stránky nájsť aj v našej mobilnej aplikácii.

„Mobilné aplikácie sú na podobných podujatiach vyšším štandardom a je to silný trend, ktorý sa nedá dlhodobo ignorovať“, vysvetľuje Dr. Peter Murár zámer priblížiť účastníkom konferenciu prostredníctvom ich mobilného telefónu. V aplikácii Megatrends and Media, ktorá je dostupná pre obe hlavné platformy – Android a iOS, môžu vyplniť prihlášku, prezerať fotografie i program.

 

 

 

 

 

Päť sekcií bude odzrkadľovať aktuálne teoretické i praktické témy z mediálnej oblasti a súvisiacich disciplín. „Sekciu zaoberajúcu sa budúcnosťou mediálnej terminológie sme vytvorili na základe toho, že  momentálne tu máme skutočný terminologický chaos a napríklad pri pojme „kyberpriestor“ sa stretávame niekedy až s komickými súvislosťami a interpretáciami“, hovorí jeden z organizátorov Dr. Martin Solík.  

Okrem nej sa budú diskusné príspevky venovať aj oblastiam marketingu v médiách, hrám a vplyvu médií na rôzne oblasti života. M. Solík: „Už dávno totiž nie je dôležité iba to, o čom ľudia hovoria, ale najmä to, ako o týchto informáciách uvažujú. Ďalším rozmerom je zasiahnutie recipientov pre nich prirodzeným spôsobom, čo môžu využiť napríklad politici, ale i iné skupiny (silná je umelecká lobby – herci a speváci – to je vhodná protiváha). Nedávnych príkladov vo svete môžeme nájsť hneď niekoľko.“  

Pozornosť sa bude venovať aj pomerne mladej disciplíne mediálnej výchovy. Dekanka FMK UCM doc. Dana Petranová: „Za posledných 5 rokov sa aktivity v oblasti mediálnej gramotnosti obyvateľov našej krajiny podstatne zvýšili, podobne i v oblasti výskumu implementácie mediálnej výchovy do formálneho a neformálneho vzdelávania. Môžeme očakávať, že budúcnosť oplyvní najmä dospievanie generácií digitálnych domorodcov.“

Kompletný prehľad tém je k dispozícii v mobilnej aplikácii. Stiahnite si ju z Google Play alebo App Store:

       

Zaniknú tradičné médiá – televízia, rozhlas a print?

Tohtoročná téma konferencie nastoľuje zároveň asi najzávažnejšiu otázku, o ktorej sa bude diskutovať, súvisiacu s potenciálnym zánikom tradičných médií. Na názor sme sa opýtali Dr. Jany Radošinskej, ktorá bude spolugarantkou prvej sekcie – Future of Media Terminology, Dr. Martina Solíka, šéfredaktora časopisu Communication Today a doc. Jána Višňovského, spolugaranta tretej sekcie – Future of Media Influence.

 

 

 

 

 

J. Radošinská: „Z môjho pohľadu je naplnenie prognózy predpokladajúcej postupný zánik „tradičných“ foriem masovej komunikácie veľmi nepravdepodobné. Môžeme ale očakávať, že televízia, rozhlas a printové podoby periodickej tlače budú čoraz viac podliehať (obsahovej aj technologickej) konvergencii, teda prepojeniu s digitálnymi médiami a multimediálnymi formami komunikácie.  Technológie sa menia; čo sa však nemení, je potreba získavať a udržovať si pozornosť a priazeň cieľových skupín mediálnych recipientov. Niektoré z nich – najmä staršie generácie a seniori – sú stále pomerne silno „naviazané“ na spôsoby získavania informácií a zábavy, ktoré existujú už desiatky či dokonca stovky rokov.“

M. Solík: „Prežijú. Veď si len zoberme rôzne vlny v iných oblastiach. Napríklad vinylové platne, takmer zanikli a dnes prežívajú úplnú renesanciu. Verím v prepojenie printu, on-linu a aplikácií. Ak máte interaktívny obsah alebo vynakladáte veľké prostriedky do marketingu, je logické, že tieto otázky musíte riešiť a v tomto bode vyhráva jednoznačne online. Print však poskytuje jednu nadhodnotu, tzv. pamäťovú stopu. Je totiž dokázané, že knihu, ktorú čítame vo fyzickej podobe, si pamätáme oveľa lepšie ako elektronickú. Naopak, spravodajstvo má svoju silu v online, tam noviny budú strácať.“

J. Višňovský: „Televízia je stále obľúbeným médiom strednej generácie a seniorov. Na druhej strane, klesajúce náklady novín nie sú celosvetovým fenoménom, keďže niektorým denníkom v ázijských krajinách a v USA náklady stúpajú. Početnej čitateľskej základni sa tešia aj časopisy, predovšetkým týždenníky a mesačníky. Sledovať ekonomické ukazovatele novinárstva a jeho vývoj vo všetkých jeho vidoch tak bude nepochybne zaujímavé.“

V Smoleniciach privítame vynálezcu Nintenda

Konferencia sa bude konať 25. a 26. apríla 2017. Pre registrovaných návštevníkov budú chodby Smolenického zámku prístupné už od rána, oficiálne program otvorí dekanka FMK UCM o 9.00 hod. Organizátori očakávajú medzinárodnú účasť i rôzne pohľady na aktuálne otázky mediálnej teórie aj praxe. Medzi hlavné body budú opäť patriť odovzdávanie ocenenia Granátové jablko Mariána Matyáša, predstavenie nových čísel periodík a vystúpenia rečníkov.

Foto: J. Kovalík, 2016

Foto: J. Kovalík, 2016

Kľúčovou osobnosťou konferencie bude profesor Masayuki Uemura – vynálezca Nintenda. „S profesorom Uemurom a jeho dvomi kolegami z Ritsumeikan Center for the Game Studies at Ritsumeikan University v japonskom Kyote rozvíjame spoluprácu v oblasti digitálnych hier,“ prezradila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave doc. Dana Petranová.

Okrem hostí z Japonska sa Megatrendov a médií 2017 zúčastnia aj experti na mediálnu výchovu zo Španielska, Ruska a ďalších krajín.

Na konferenciu je možné sa registrovať do 27. marca 2017. Všetky informácie sú dostupné v elektronickej podobe na fmk.sk/megatrends-and-media.

REGISTRÁCIA