Predĺženie zápisu študentov do ďalšej časti štúdia v AR 2020/2021

Študenti, ktorí si nevytvorili zápisný list na AR 2020/2021, môžu tak urobiť do 03. septembra 2020.