Predĺženie termínu prihlasovania na ŠVOaUK 2018

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť ŠVOaUK 2018 môžu svoje vedecko-odborné práce prihlásiť najneskôr do pondelka 9. apríla 2018. 

Podrobné informácie pre prihlasovanie prác ako aj pokyny pre písanie prác nájdete v sekcii ŠVOaUK.