Predĺženie termínov na podávanie prihlášok na denné a externé štúdium na FMK UCM

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku, v dôsledku šírenia koronavírusu a s ohľadom na plánované plošné uzatvorenie všetkých škôl a nemožnosti poskytovania základných administratívnych úkonov spojených s podaním prihlášky na VŠ štúdium, akademický senát FMK UCM rozhodol predĺžiť lehotu na podávanie prihlášok na FMK UCM v Trnave.

Dátum podania prihlášok sa predlžuje z 31. marca na 24. apríl 2020 pre denné štúdium a 31. augusta 2020 pre externé štúdium. Zmena termínov sa týka prihlášok pre BAKALÁRSKE študijné programy.

V rámci preventívnych opatrení a nepredvídateľnosti situácie budeme do tohto termínu akceptovať v prvom rade kompletne vyplnenú ELEKTRONICKÚ prihlášku. Ostatné náležitosti, ktoré treba poslať poštou budú môcť uchádzači poslať aj neskôr (hneď ako sa situácia upokojí).

Stupeň štúdia

Forma štúdia Termín

Bc.

Denná forma

24. apríl 2020

Bc.

Externá forma

31. august 2020

Mgr.

Denná forma, externá forma

31. máj 2020

PhD. Denná forma, externá forma

9. júl 2020