Oznam o predčasných štátniciach pre končiacich študentov Bc. stupňa štúdia

Oznamujeme študentom 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe

 • masmediálna komunikácia (denná forma štúdia),
 • marketingová komunikácia (denná a externá forma štúdia),
 • aplikované mediálne štúdiá (denná forma štúdia),
 • vzťahy s médiami (denná forma štúdia),
 • teória digitálnych hier (denná forma štúdia)

a 4. roka bakalárskeho stupňa v študijnom programe

 • masmediálna komunikácia (externá forma štúdia),
 • marketingová komunikácia (externá forma štúdia),
 • teória digitálnych hier (externá forma štúdia),

že v prípade odôvodneného záujmu o predčasnú bakalársku štátnu skúšku musia postupovať podľa nasledovných inštrukcií:

 1. Žiadosť o predčasný termín bakalárskej štátnej skúšky musí byť zaslaná najneskôr do 20. 3. 2021 na mailovú adresu: juliana.minarikova(at)ucm.sk. Formulár žiadosti o predčasné štátne skúšky je k dispozícii na stránke fmk.sk v sekcii „štátne skúšky“.
 2. K  žiadosti musí byť priložený:
  – písomný súhlas vedúceho bakalárskej práce v podobe mailového súhlasu (printscreen),
  pracovná zmluva alebo iný dokument, ktorý dostatočne odôvodňuje vašu nemožnosť účasti v riadnom termíne bakalárskych štátnych skúšok v júni 2021.
 3. Po splnení uvedených krokov a preskúmaní žiadostí bude žiadateľ informovaný individuálne mailom.
 4. Žiadateľov zároveň prosíme, aby pravidelne sledovali stránku fmk.sk – oznamy, postup odovzdávania prác, dôležité info COVID-19 a pod.

Upozorňujeme potenciálnych záujemcov o predčasnú bakalársku štátnu skúšku, že harmonogram letného semestra pre končiacich študentov so štátnymi skúškami v máji AR 20/21 je nasledovný:

 • Výučba (9 týždňov): 15. 2. 2021 – 17. 4. 2021;
 • prázdniny: 1. 4. 2021 – 6. 4. 2021;
 • skúškové obdobie: 19. 4. 2021 – 30. 4. 2021;
 • odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP): najneskôr do 15. 4. 2021;
 • odovzdanie prihlášok na štátne skúšky: do 30. 4. 2021;
 • štátne skúšky: 10. 5. 2021 – 31. 5. 2021 (termín bude spresnený v súlade s finálnym počtom študentov prihlásených na štátne skúšky).