Pozvánka: Otvorená registrácia na Sokratov inštitút 2016/2017

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica vás pozýva na aktuálny ročník projektu Sokratov inštitút. Hľadajú 20 študentov z akejkoľvek časti Slovenska, z rôznych odborov, s rôznymi skúsenosťami. 

Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. Workshopy s lektormi z Kanady, Veľkej Británie, USA, Čiech a Slovenska sú ucelené do 10 tém, ktoré sú zverejnené na webovej stránke projektu.

Uzávierka prihlášok je do 30. 4. 2016.

Prihlásiť sa môžete online na webovej stránke.  V prípade otázok píšte na email: sokratovinstitut@zivica.sk.