Pozvánka na výstavu „Dropni predsudky“

Ak radi spoznávate nepoznané a chcete sa presvedčiť o tom, že tradičné veci nemusia byť nudné, príďte v stredu 20. marca 2018 na výstavu „Dropni predsudky“.

Event vznikol z iniciatívy študentky FMK UCM v Trnave Jany Mikysovej, ako výstup jej diplomovej práce.  Jej cieľom je  poukázať na fakt, že predsudky do 21. storočia jednoducho nepatria.

„Predsudky sú prítomné všade. Týkajú sa hudby, obliekania, pohlavia, rasy – jednoducho všetkého. Ako sa im dá predísť? Učiť sa, získavať skúsenosti. Rovnaký cieľ má aj tento event. Nie je to len o hudbe, ale hlavne o tom, že sa musíme naučiť byť k sebe tolerantnejší.“

Vstup na výstavu je zdarma. Viac informácií nájdete v udalosti.