Pozvánka na výberové konanie Erasmus+ na AR 2018/2019

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničnú mobilitu realizovanú prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.

Typ mobility: pedagogická (pre pracovníkov FMK zamestnaných na ustanovený týždenný pracovný čas).

Partnerská krajina: Malajzia, Kuala Lumpur – University of Malaya, Faculty of Arts and Social Sciences Odbor: Media and Communication Studies

Dĺžka mobility: 7 dní
Realizácia mobility: letný semester

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie životopisu a motivačného listu v anglickom jazyku na adresu michael.valek@ucm.sk do 15.feburára 2019.

Kritériá výberu sú:

  • jazykové zručnosti v anglickom jazyku na úrovni B2
  • relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu (pedagogická, publikačná alebo výskumná činnosť v odbore)
  • potenciálny prínos pre účastníka mobility a zároveň aj pre fakultu

Výberové konanie sa uskutoční 19.feburára 2019 v zasadačke dekanky č.107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava) o 13.00 hod.